Tři století svatohorských milostí oslavíme v Příbrami již tento víkend

0 0 0

 

Letos se bude konat 292. slavnost Korunovace Panny Marie Svatohorské.

Korunovace patří k nejvýznamnějším a nejstarším mariánským slavnostem u nás a jako taková má nejen duchovní, ale i kulturní a historický význam. V letošním roce tato slavnost připadá na víkend 8. a 9. června. 

Po celá staletí jsou se Svatou Horou a s milostnou soškou Panny Marie Svatohorské spojovány zázraky, při kterých se její ctitelé ocitli v nebezpečí, ale na její přímluvu byli zachráněni. Těchto takzvaných milostí je v kronikách zapsáno přes čtyři tisíce. Myšlenku barokního korunování milostných mariánských obrazů a soch schválil papež v první polovině 17. století. V českých zemích se této výsady dostalo pouze třem madonám – Svatohorské v Příbrami, Svatokopecké v Olomouci a Svatotomášské v Brně. 

Slavnost Korunovace letos připadá na neděli 9. června, ale program je připravený už na sobotní odpoledne. Mezi 14.00 a 17.00 budou připravené vyhlídkové jízdy koňským spřežením.

Od 15.30 si bude možné prohlédnout Svatou Horu při komentované prohlídce a od 16.45 ve svatohorském sklepení poslechnout poutavou přednášku Věry Smolové o historii Korunovace. Na přednášku naváže v 18.00 koncert v ambitech Svaté Hory. Na přednášku i prohlídku Svaté Hory bude potřeba s ohledem na omezenou kapacitu potvrdit účast na telefonním čísle 318 429 943. Tento doprovodný program je pro návštěvníky zdarma.

V 19.00 bude čas pro modlitbu posvátného růžence u Korunovačního oltáře. Program sobotního večera uzavře v 19.30 mše svatá s unikátním světelným průvodem, kdy věřící za zpěvu mariánských písní kráčejí se svícemi ambity, projdou bránou k Mariánské studánce, dále na náměstí a vracejí se zpět ke Korunovačnímu oltáři. 

Nedělní program začne v 7.30 mší svatou v bazilice. V 9.00 bude celebrovat slavnostní mši svatou redemptorista David Horáček. Poté následuje průvod s milostnou soškou. Slavnost bude dále pokračovat tichou mší, mariánskou pobožností, varhanní půlhodinkou a mší svatou. Program zakončí v 16.15 české mariánské nešpory. Nedělní program bude rozšířen o loutkovou pohádku O námořníku Čepičkovi od 11.00 a vyhlídkové jízdy koňským spřežením od 11.00 do 14.00.

 

 

Program Korunovace

 

Sobota 8. června

 •  14.00–17.00: Vyhlídkové jízdy koňským spřežením areálem od Březnické brány, 50 Kč/osoba, za deštivého počasí se neuskuteční
 • 15.30–16.30: Prohlídka s průvodcem, začátek pod hodinovou věží
 • 16.45–17.45: Přednáška Věry Smolové „O Korunovaci podruhé a trochu jinak“ ve sklepení
 • 17.00: Mše svatá
 • 18.00–19.00: Koncert na kolečkách, začátek u Pražské brány
 • 19.00: Modlitba posvátného růžence u Korunovačního oltáře
 • 19.30: Mše svatá z vigilie, celebruje redemptorista Petr Augustin Beneš (po mši svaté následuje světelný průvod)

 

Neděle 9. června 

 • 7.30: Mše svatá v bazilice
 • 8.30: Modlitba posvátného růžence u Korunovačního oltáře
 • 9.00: Slavnostní mše svatá, celebruje redemptorista David Horáček (po mši svaté následuje průvod s milostnou soškou)
 • 11.00: Tichá mše svatá v bazilice
 • 11.00: O námořníku Čepičkovi, loutkové divadlo Basta-fidli u studánky
 • 11.00–14.00: Vyhlídkové jízdy koňským spřežením areálem od Březnické brány, 50 Kč/osoba, za deštivého počasí se neuskuteční
 • 13.00: Mariánská pobožnost se slavnostním požehnáním a uctíváním milostné sošky u Korunovačního oltáře
 • 14.00: Nedělní varhanní půlhodinka v bazilice
 • 15.30: Mše svatá. Po mši svaté zpívané české nešpory

  

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram 

 

Plakát - Korunovace 2024

 

 

 

 

 Počet zobrazení: 147 | Aktualizováno: 07. 06. 2024