Tříkrálový průvod směřuje za Svatou rodinou

0 0 0

 

Mezi první akce nového roku patří svátek Tří králů, který v Příbrami máme spojen s průvodem, v jehož čele Kašpar, Melichar a Baltazar jedou za Svatou rodinou na živých velbloudech. Po vynucené pauze si letos akci užijeme, a to přímo na svátek Tří králů.

 

V pátek 6. ledna projde ulicemi města Tříkrálový průvod. Průvod v čele s třemi králi vyjde v 16 hodin od budovy radnice. Přes Jiráskovy sady a Pražskou ulici bude směřovat ke Svaté rodině na náměstí T. G. Masaryka. V letošním roce dojde k obměně, kdy Marie s Ježíškem a Josefem nebudou koledníky očekávat na pódiu, ale v betlému u příbramského vánočního stromu, kde nahradí vyřezávané figury. 

Ježíškovi přivezou Tři králové tradiční dary, tedy zlato, kadidlo a myrhu. Po předání darů pro Ježíška pronesou krátké poselství a poté se vydají mezi lid a obdarují také nejmenší návštěvníky. Velkou radost dětem zcela jistě udělá přítomnost zmiňovaných velbloudů – Fatimy, Abdula a Aiši, kteří na náměstí po dobu akce setrvají. K potěšení přispěje vystoupení dětského pěveckého sboru Jiráskáček. 

Na svátek Tří králů bude v režii Charity Příbram zahájena Tříkrálová sbírka. Výtěžek ze sbírky bude v letošním roce určen na obnovu vybavení Denního stacionáře. Přispět do sbírky je možné hned několika způsoby – koledníkům přímo v ulicích, do kasiček Charity Příbram, které budou umístěny tentokrát v Denním stacionáři na náměstí T. G. Masaryka a na Svaté Hoře. Přispět do sbírky je také možné online. 

 

 

Co znamenají iniciály psané na dveře?

Nápis K+M+B+2023 si mnozí mylně vykládají jako zkratku jmen králů. Ve skutečnosti jsou tato tři písmena odvozena od věty Christus Mansionem Benedicat, což v překladu znamená „Kriste, požehnej toto obydlí.“ Plusy jsou třemi křížky, které symbolizují Nejsvětější Trojici.

 

Ke svátku Tří králů se váže také řada pranostik, zde alespoň pár z nich:

  • Na Tři krále o hodinu dále.
  • Je-li na Tři krále větrno, bude úrodno.
  • Bude-li na Tři krále mnoho hvězd, urodí se mnoho brambor.
  • Je-li tříkrálová noc hvězdnatá, budou se rodit beránci, býčci, kozlíci a kluci.
  • Na Tři krále mrzne ve dne i v noci stále. 

 

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram 

 

Tříkrálový průvod 2023 

 

 

 

 

 

 Počet zobrazení: 438 | Aktualizováno: 02. 01. 2023