Týden pěstounství Středočeského kraje 2018

 

Dne 12. 9. 2018 od 9:00 do 17:00 hodin proběhne v rámci tohoto projektu Den otevřených dveří na  pracovišti Orgánu sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Příbram (v Povídárně, v budově tzv. malé radnice – naproti hlavní budovy radnice, Tyršova 108),  kdy tato akce bude zejména zaměřena na podporu náhradní rodinné péče  resp. dlouhodobé formy pěstounské péče. Akci pořádáme ve spolupráci s Elrond, z. ú., Příbram.  

 

Cíl Týdne pěstounství:

• poděkovat stávajícím pěstounům za jejich péči o ohrožené děti, a přispět tak ke zvýšení prestiže dlouhodobé pěstounské péče,

• nabídnout široké veřejnosti příležitost potkat se s pěstouny a seznámit se s jejich příběhy v rámci různých besed či projekcí filmů zaměřených na problematiku pěstounské péče a tematiku ohrožených dětí,

• podpořit proces získávání zájemců (žadatelů) o dlouhodobou pěstounskou péči,

• seznámení veřejnosti s tím, pro jaké děti jsou náhradní rodiče vyhledáváni,

• příležitost neformálních setkání se zástupci krajských úřadů, OSPOD a doprovázejících organizací, kteří budou připraveni zodpovídat dotazy spojené s náhradní rodinnou péčí.

 

Pro koho je Týden pěstounství určen:

• pro zájemce o dlouhodobou pěstounskou péči,

• pro stávající pěstouny,

• široké veřejnosti, která se chce obeznámit s problematikou pěstounské péče.

 

Podobné akce proběhnou také v dalších osmi do projektu zapojených krajích, více informací najdete na krajských stránkách zde: https://www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/aktuality/-/blogs/tyden-pestounstvi-stredoceskeho-kraje

 

Svobodová Pavlína, DiS.
tisková mluvčí
Tel.: 318402240
Mobil: 778533946
E-mail: pavlina.svobodova@pribram.eu

 

 Počet zobrazení: 1374 | Aktualizováno: 03. 09. 2018