Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

„Ukliďme Česko“ i v Příbrami

Město Příbram se zapojí do celostátní akce Ukliďme Česko: skupiny dobrovolníků budou uklízet volně pohozené odpadky a černé skládky. Letos se uskuteční v sobotu 18. dubna 2015. Město zajistí likvidaci veškerého vysbíraného odpadu, dobrovolníkům budou poskytnuty ochranné rukavice a pytle. V Příbrami tuto akci zajišťuje odbor životního prostředí a je považována za velmi užitečnou, protože dokáže zaktivovat velké množství lidí, kterým není lhostejný stav jejich okolí. Registrace dobrovolníků je možná na adrese www.uklidmecesko.cz nebo e-mail: ozp@pribram.eu, popř. tel: 318 402 476.

 Počet zobrazení: 2883 | Aktualizováno: 17. 03. 2015