Ukončení projektu

0 0 0

 

 

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V PŘÍBRAMI – 3. ETAPA
CZ.1.15/1.1.00/85.01970

Město Příbram v listopadu 2015 ukončilo realizaci projektu „Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – 3. etapa“. Na tento projekt získalo město dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Na základě vyhodnocení stavu povrchu daných komunikací byly k rekonstrukci vytipovány nejvíce poškozené úseky, jednalo se o tyto ulice v celkové délce 1,8 km:

část ul. Jinecká, ul. Hrabákova, nám. Dr. Josefa Theurera, část ul. Březnická, část ul. Čechovská, část ul. Sportovní, ul. K Dolu Marie.

Projekt byl řešen především v intravilánu města a navazoval jak na předešlé etapy rekonstrukce místních komunikací, tak i na rekonstruované objekty města. Do tohoto projektu byly vybrány komunikace na základě technického stavu a nevyhovujících parametrů, a to v oblastech se zvýšenou intenzitou dopravy a zároveň v oblastech se zvýšeným počtem organizací (firem, škol, úřadů apod.), které vyžadují kvalitní napojení. Realizací projektu byl vyřešen nevyhovující technický stav a parametry předmětných úseků místních komunikací, včetně doplnění bezpečnostních prvků pro chodce a další účastníky silničního provozu.

Celková cena stavebních prací dle smluv o dílo byla cca 28,9 mil. Kč, zakázku zrealizovala na základě výběrového řízení firma Bögl a Krýsl, k. s. Na tento projekt byla schválena dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši 20 mil. Kč. Část dotace byla již vyplacena (cca 11,3 mil. Kč), zbývající dotace bude vyplacena v 1. čtvrtletí r. 2016.

V rámci tohoto projektu město Příbram spolupracuje s dlouhodobými partnery. Těmito partnery jsou Spolek Prokop Příbram, Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o. p. s. (pobočka Příbram I), Okresní hospodářská komora v Příbrami a ARRIVA Praha, s. r. o.

Slavnostního ukončení projektu se zúčastnil starosta města Příbrami Ing. Jindřich Vařeka, dále Ing. Jiří Kubiš z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy a také MVDr. Josef Řihák, místopředseda Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.

 Počet zobrazení: 2804 | Aktualizováno: 10. 12. 2015