AKTUALIZOVÁNO: Úřední hodiny MěÚ Příbram od 15. 2. 2021

 

V pondělí 15. února 2021 bude MěÚ Příbram veřejnosti přístupný v běžných úředních hodinách, tedy v čase od 8.00 do 17.00.

 

AKTUALIZACE V PONDĚLÍ 15. 2. 2021:

 

STANOVENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN A POKYNY PRO KLIENTY PŘI VYŘIZOVÁNÍ ÚŘEDNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ ODE DNE 15.02.2021 DO DNE 28.02.2021

 

Vzhledem k usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky stanovuje Městský úřad Příbram úřední hodiny: 
pondělí   08:00–17:00         středa     08:00–17:00

 

Žádáme o dodržování následujících pokynů:

  1.  Upřednostněte písemný, elektronický (e-mailem, datovou schránkou) či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.
  2. Je-li nutná osobní návštěva úřadu, dostavte se k vyřízení záležitosti v úředních hodinách. Mimo úřední hodiny je nutné si předem domluvit termín.
  3. Dokumenty a jiné písemnosti předávejte pouze prostřednictvím podatelny (pracoviště v ul. Tyršova 108) v pondělí a středu 08:00–17:00, v úterý a čtvrtek 08:00–15:00 a v pátek 08:00–14:30.
  4. Pro úhradu plateb upřednostněte bezhotovostní platební styk. V nutných případech lze zaplatit v pokladně MěÚ v úředních hodinách, upřednostněte platbu platební kartou.
  5. 5. Při návštěvě městského úřadu dodržujte platná hygienická opatření.

Kontakty na zaměstnance jsou dostupné na www.pribram.eu

Základní kontakty – ústředna, podatelna:
318 402 211, 318 402 217, 318 402 258,  e-podatelna@pribram.eu

 

V Příbrami dne 15. 2. 2021 

 

Ing. Jaroslava Poláková, tajemnice MěÚ

 

 

 

 Počet zobrazení: 1552 | Aktualizováno: 15. 02. 2021