Úřední hodiny MěÚ Příbram do 31. 3. 2021

0 0 0

 

STANOVENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN A POKYNY PRO KLIENTY PŘI VYŘIZOVÁNÍ ÚŘEDNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ ODE DNE 01.03.2021 DO DNE 31.03.2021

Vzhledem k usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky stanovuje Městský úřad Příbram úřední hodiny:

pondělí 08:00–17:00
středa 08:00–17:00

 

Žádáme o dodržování následujících pokynů:

1. Upřednostněte písemný, elektronický (e-mailem, datovou schránkou) či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.

2. Je-li nutná osobní návštěva úřadu, dostavte se k vyřízení záležitosti v úředních hodinách. Mimo úřední hodiny je nutné si předem domluvit termín.

3. Dokumenty a jiné písemnosti předávejte pouze prostřednictvím podatelny (pracoviště v ul. Tyršova 108) v pondělí a středu 08:00–17:00, v úterý a čtvrtek 08:00–15:00 a v pátek 08:00–14:30.

4. Pro úhradu plateb upřednostněte bezhotovostní platební styk. V nutných případech lze zaplatit v pokladně MěÚ v úředních hodinách, upřednostněte platbu platební kartou.

5. Při návštěvě městského úřadu dodržujte platná hygienická opatření.

Kontakty na zaměstnance jsou dostupné na www.pribram.eu

Základní kontakty – ústředna, podatelna:
318 402 211, 318 402 217, 318 402 258, e-podatelna@pribram.eu

V Příbrami dne 28.02.2021

Ing. Jaroslava Poláková v. r.
tajemnice MěÚ

 

Úřední deskaPočet zobrazení: 696 | Aktualizováno: 11. 03. 2021