Úspěch příbramské ALKY

Dnes se uskutečnilo v ALCE, příbramské neziskové organizaci, která pomáhá lidem s různě závažným kombinovaným postižením od dětí po seniory, krásné setkání u příležitosti zahájení provozu již třetí „klece“,  v níž ALKA poskytuje speciální rehabilitační metodu využívající oblek Therasuit®. Za město Příbram pozvání přijala místostarostka Alena Ženíšková.

Tisková zpráva

 

 

Terapie Therasuit®.

 

 

Setkání u příležitosti zahájení provozu již třetí „klece“.

 

 

Slavnostního stříhání pásky před třetí „klecí“ se ujala holčička, které terapie velice pomáhá a výrazně zlepšuje úroveň jejího života.

Foto: Městský úřad Příbram, Pavlína Svobodová.

 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí
Tel.: 318 402 240
Mobil: 778 533 946
E-mail: pavlina.svobodova@pribram-city.cz

 Počet zobrazení: 2773 | Aktualizováno: 10. 12. 2015