V Lesoparku Litavka byla otevřena nová naučná stezka

Tisková zpráva 21.10.2015

Jedním z příjemných míst, která využívají občané našeho města k rekreaci a odpočinku, je bezesporu Lesopark Litavka. Vzhledem k zajímavosti tohoto jedinečného místa vznikla před pár lety virtuální naučná stezka, která svým obsahem doslova vyzývala k objevování tajemství tohoto prostoru. Ve středu 21. října 2015 byla přímo v lesoparku slavnostně otevřena skutečná naučná stezka, která na tento internetový projekt navázala. U této příležitosti zde byl také vyhlášen nový památný strom – lípa Charlotty Masarykové.

Naučná stezka, kterou lemují informační tabule s 12 zastaveními, se nachází na jihozápadním okraji města Příbram v údolí říčky Litavky. Výchozím místem stezky je parkoviště u fotbalového stadionu 1.FK Příbram, anebo v opačném směru osada s názvem Vysoká Pec u Vysokopeckého rybníka, tzv. Pecováku. „Informační tabule stojí na klasické přírodní kulatině zbavené kůry, nahrubo opracované a natřené na zeleno. Samotná instalace byla řešena tak, aby na první pohled zaujala a přitom nebyla překážkou dalšímu provozu a údržbě lesoparku,“ uvedl František Chytka, ředitel Městských lesů Příbram, který ve spolupráci s ředitelem Technických služeb Pavlem Máchou dokázal náklady na vybudování a osazení nové stezky stáhnout z původních 300.000 Kč na 105.000 Kč.

„Jedná se o zákoutí zajímavé z hlediska přírodovědného i historického, souvisí také s hornickou činností,“ láká návštěvníky k procházce starosta města Příbrami Jindřich Vařeka a dodává, že tato naučná stezka vznikla ve spolupráci města Příbram, občanského sdružení Ochrana fauny a za vydatné pomoci Hornického muzea Příbram a Státního okresního archivu Příbram, kteří shromáždili zajímavé údaje z historie i současnosti lesoparku. „Dvanáct zastavení poskytuje návštěvníkům nejen informace o fauně, flóře, či o místech, kde se před stovkami let zpracovávala stříbrná ruda, ale na své si přijdou i děti, které mohou v rámci putování plnit různé zábavné úkoly,“ přibližuje starosta.

„Lesopark Litavka je nedílnou součástí života mnoha obyvatel našeho města. Nejen o víkendech, ale i ve všední den zde mnozí tráví svůj volný čas. Věřím, že tato nová stezka bude návštěvníky motivovat k objevování nových rozměrů celého lesoparku,“ dodává místostarosta města Příbrami Václav Švenda s upozorněním na zastavení č. 9. To pojednává o tzv. stromkové slavnosti, při které byla v lesoparku na počest Charlotty Masarykové, manželky prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka, 25. dubna 1926 vysazena lípa srdčitá (Tilia cordata). Útlý stromeček má v současnosti již 24 metrů na výšku, jeho obvod ve výšce 130 cm nad zemí činí 305 cm. Nejen pro svůj významný vzrůst, perspektivu, ale i z hlediska historického významu byl proto v letošním roce (ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Městským úřadem Příbram, odborem životního prostředí, tento strom vyhlášen za památný s pojmenováním Lípa Charlotty Masarykové.

Na projektu vzniku Naučné stezky Lesopark Litavka se podíleli:
Text a koncepce: Mgr. Klára Smolíková
Ilustrace: Mgr. Jan Smolík
Fotografie: Petr Bambousek, Jiří Bohdal, Mgr. David Fischer
Námět a koordinace projektu: Ing. Petr Bílek, Ing. Petr Walenka
Odborná spolupráce: PhDr. Věra Smolová, Mgr. David Fischer, RNDr. Rudolf Hlaváček, Ing. Milan Karda, Mgr. Rastislav Korený, RNDr. Ondřej Sedláček.
Realizace: Městské lesy Příbram a Technické služby Příbram.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram  

 

 

 

O lípě Charlotty Masarykové
Dnes se slavnostně otevírá naučná stezka v Lesoparku Litavka. Zároveň zde bude vyhlášen nový památný strom – lípa Charlotty Masarykové, manželky prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigue Masaryka.

Lípa byla zasazena 25. dubna 1926 za slunného, ale větrného počasí při stromkové slavnosti, kterou uspořádalo Sdružení rodáků z Vysoké Pece a okolních obcí. Tento spolek zakoupil pro své obce a pro příklad budoucím generacím už během předcházejících čtyř let 420 stromků k vysázení.

Smyslem této slavnosti bylo podle dochované spolkové kroniky povzbudit lásku občanů ke stromům a uctít památku obětí první světové války. Lípa měla připomínat budoucím generacím, že „samostatnosti naší drahé republiky nemohlo být dosaženo bez součinnosti všech vrstev národa.“ Už dřívější starostové obce se snažili, aby „ladem ležící plocha tzv. Jamky se počala rovnati a osazovati ať již stromy divokými, neb ovocnými“.

Během devadesáti let se podoba Jamek, pozůstatků po intenzivní hornické a hutnické činnosti minulých staletí, nikoliv však po rýžování zlata, výrazně změnila. Nová naučná stezka je výtvarně velmi zdařilá a potěší nejen pamětníky, ale i mladé rodiny. Již během instalování jednotlivých panelů jsem potkávala děti, které si nadšeně ukazovaly obrázky a plnily kvízy, které jsou pro ně na panelech připraveny. A jistě neškodí ani jim u památného stromu připomenout něco vážnějšího z osudů naší země.

Na připojených obrázcích je vidět onu památnou lípu počátkem třicátých let 20. století. Druhý obrázek z roku 1932 ukazuje, proč Jamky dostaly své jméno - za výstavbou ve Vysoké Peci jsou totiž právě ony vidět, ještě bez současného březového porostu.

PhDr. Věra Smolová

 

Foto: město Příbram, Pavlína Svobodová
Za poskytnutí fotografií do koláže „Čtyři roční období lípy Charlotty Masarykové“ děkujeme ředitelce Státního okresního archivu Příbram PhDr. Věře Smolové.

 Počet zobrazení: 3898 | Aktualizováno: 21. 10. 2015