V Příbrami byl odhalen pomník židovským obětem holokaustu

0 0 0

Tisková zpráva 4. 6. 2015

V Příbrami byl odhalen pomník židovským obětem holokaustu. Kdo chce, může k němu přistoupit a uslyšet jejich tiché hlasy…

Starosta města Příbrami Jindřich Vařeka a místopředseda Federace židovských obcí v ČR Jiří Daníček 3. 6. 2015 slavnostně odhalili pomník židovským obětem holokaustu v Příbrami. Akt se uskutečnil za účasti významných hostů v Parku přátelství v Příbrami I poblíž místa, kde stávala příbramská synagoga. Pomník byl vytvořen k připomenutí památky příbramských a březohorských Židů zavražděných v nacistických koncentračních táborech a také jako připomínka příbramské synagogy zbořené v roce 1969.

„Na tomto místě si připomínáme tragické osudy židovských obyvatel za druhé světové války, a to nejenom těch příbramských. Je smutnou pravdou, že to opět byl právě židovský národ, který druhou světovou válkou utrpěl nejvíce. S úctou a respektem připomínáme a budeme si navždy připomínat nepředstavitelné číslo 6 milionů zbytečně zmařených lidských životů, což tehdy znamenalo více než dvě třetiny evropského židovského obyvatelstva,“ pronesl u příležitosti odhalení pomníku starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

„Dnes jsme svědky toho, jak si válku připomínají vítězové i poražení, i sporů o to, jak a s kým si ji připomenout, případně kde oslavit vítězství. Historické bádání zajisté vykonalo mnoho pro popsání a přiblížení toho, co se v letech 1939–1945 událo,“ zhodnotil ve svém projevu místopředseda Federace židovských obcí v ČR Jiří Daníček s tím, že však ještě stále není v obecném povědomí to základní, co nám dnes miliony zahynulých a umučených svým tichým hlasem vzkazují: „Že v této válce byla poražena evropská civilizace, naše civilizace, a že je stále otázka, jestli se tato civilizace z porážky vzpamatovala. Ledacos i po sedmdesáti letech naznačuje, že ne docela.“

Slavnosti odhalení pomníku se zúčastnila také delegace tří dam ze Spojených států amerických. První z nich, Judy Mannaberg Goldmann, osobně navštívila Příbram již před třemi roky a vytvoření památníku iniciovala. Judy je členkou kongregace Bnai Brit ze Santa Barbara v Kalifoniii, kde mají židovskou Tóru z Příbrami. Na slavnosti připomněla historické souvislosti: „Do konce války nacisté ukradli 1.564 Tór, jež se již nikdy nenavrátily do původních komunit, ale byly roku 1963 získány od Československé vlády Westminsterskou synagogou v Londýně. Tyto Tóry byly vzápětí umístěny do synagog a universit na celém světě. Synagoga, jejíž jsem já členkou, je správcem jedné z Tór z Přibrami.“

Pozvání do Příbrami přijala také Beverly Karp z Ohia: její kongregace má název Temple Shomer Emunim  ve městě Sylvania ve státě Ohio, kde mají také židovskou Tóru z Československa, a to ze Slavkova. Třetí z dam byla Susan Fisher Boyer z Los Angeles. Všechny dámy doprovázel pan Julius Müller ze sdružení Toledot - Centra pro židovskou genealogii.

Po projevu Judy Mannaberg Goldmann přečetl student Gymnázia pod Svatou Horou Štěpán Jobek úryvek z osobního deníku Jana Münze, dochovaného to mementa zrůdnosti holokaustu. Jan Münz maturoval 8. června 1937. S vyznamenáním a s myšlenkou, že má celý život před sebou. V ten den mu zbývalo pouhých pět a čtvrt roku života… „Je to číslo 179 našeho seznamu, uveřejněného v nové publikace Synagoga v Příbrami a místní židovské obyvatelstvo. Jeho o sedm let starší bratr zahynul 12. prosince 1941 v koncentračním táboře Mauthausen. Jan Münz, stejně jako jeho o tři roky mladší bratr Karel a rodiče, skončil svou slibnou životní dráhu 22. 10. ve vyhlazovacím táboře Treblinka,“ uvedla poté ředitelka příbramského okresního archivu PhDr. Věra Smolová a dodala: „Doufejme, že budoucnost již nic tak obludného, jako byl holokaust, nepřinese. Vždyť – slovy posledního příbramského rabína Adolfa Lebovitse - Hospodin je Bůh a Otec nás všech.“

Na závěr slavnosti pronesl vrchní zemský rabín Karol Sidon židovskou motlitbu El male rachamim.

„Existuje jedno hebrejské rčení „l´dor va dor´, tj. z generace na generaci. Doufám a modlím se, aby se naše děti zde v Příbrami i jinde učily o přínosu Židů, aby se učily o těch, kteří byli zavražděni, a aby příští generace porozuměly tomu, co se stalo,“ dodala Judy Mannaberg Goldman, Kongregace Bnai Brit ze Santa Barbary v Kalifornii.

„Za Federaci židovských obcí v České republice a zejména za příbramské Židy velice děkuji, protože tu díky Vašemu úsilí mají uprostřed města opět své konkrétní místo. Kdo chce a je toho schopen, může ode dneška přistoupit k tomuto pomníku a uslyšet jejich tiché hlasy…,“ uvedl na závěr místopředseda Federace židovských obcí v ČR Jiří Daníček.

Zvláštní poděkování za dokončení myšlenky vytvoření pomníku patří příbramskému zastupiteli Petru Karešovi, který zdarma zajistil vhodný kámen z Kamenolomu Hudčice, a také akademickému sochaři Michalu Blažkovi za návrh a vlastní provedení pomníku.

 

 

Starosta města Příbrami Jindřich Vařeka a místopředseda Federace židovských obcí v ČR Jiří Daníček slavnostně odhalili pomník obětem holokaustu v Příbrami.

 

Pomník byl vytvořen k připomenutí památky příbramských a březohorských Židů zavražděných v nacistických koncentračních táborech a také jako připomínka příbramské synagogy zbořené v roce 1969. Slavnost hudebně obohatil Příbramský městský orchestr, řídil Milan Baginský.

 

Judy Mannaberg Goldmann osobně navštívila Příbram již před třemi roky a vytvoření památníku iniciovala. Judy je členkou kongregace Bnai Brit ze Santa Barbara v Kalifoniii, kde mají židovskou Tóru z Příbrami.

 

Hudební vystoupení dětského sboru Jásan ze Základní školy, Příbram VIII, Školní 75, pod vedením Mgr. Vladimíra Heráka.

 

 

Na závěr slavnosti pronesl vrchní zemský rabín Karol Sidon židovskou motlitbu El male rachamim.

 

 

Autorem pomníku je akademický sochař Michal Blažek (zcela vlevo).

 

Společná fotografie na závěr slavnostního aktu.

 

 

Závěr slavnostního dopoledne v Galerii Františka Drtikola Příbram. Na fotografii je starosta města Příbrami Jindřich Vařeka ve společnosti dam z USA.

(Autoři fotografií: Město Příbram, Pavlína Svobodová (2. - 7.), Miroslav Zelenka (1.)

 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I

tel. č.: 318 402 240,
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 

 

 

 

 Počet zobrazení: 5345 | Aktualizováno: 05. 06. 2015