V Příbrami vznikla nová sociální služba – terénní program pro děti a mladé lidi!

Ponton, občanské sdružení

TISKOVÁ ZPRÁVA
Příbram, 10. 2. 2015

Od ledna 2015 můžeme v ulicích Příbrami nově potkat pracovníky terénního programu pro děti od 6 do 13 let, které tráví svůj volný čas rizikovým způsobem nebo jsou ohrožené sociálním znevýhodněním. Terénní program rozšířil služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bedna působící v Příbrami už od roku 2010. V rámci programu vyrážejí sociální pracovníci přímo za dětmi a mladými lidmi do jejich běžného prostředí.

Terénní program se zaměřuje zejména na vybrané lokality města Příbram, které jsou prokazatelně ohroženy sociálním vyloučením a zajišťují ho nyní dvě terénní pracovnice, a to zatím každou středu odpoledne. „V současnosti se zaměřujeme na seznamování s prostředím vybraných lokalit a vyhledávání zájemců o službu. Také komunikujeme s obyvateli lokality Pod Čertovým pahorkem a s návaznými službami. Zatím nabízíme zejména volnočasové aktivity, jako např. sportovní hry s míčem, diabolem a žonglovacími pomůckami nebo různé společenské hry, které rozvíjejí myšlení, paměť či postřeh. Tyto aktivity nám pomáhají budovat vztah s novými uživateli naší služby,“ vysvětluje pracovnice terénního programu Kamila Zelená.

Nyní má program za sebou první měsíc práce.  Během ledna se dle slov koordinátorky NZDM Bedna Bc. Magdalény Kočové zájem o službu průběžně zvyšoval. „Při první návštěvě v lokalitě byly pracovnice v kontaktu s 13 dětmi, při posledním terénu naše služby využilo 19 dětí a mladých lidí, kteří mimo volnočasové aktivity využili i další služby, např. proběhlo doučování v terénu, rozhovory a intervence na nejrůznější témata,“ konstatuje Kočová.

V průběhu roku 2015 mají pracovnice terénního programu v plánu pravidelně navštěvovat lokalitu Pod Čertovým pahorkem a prohlubovat vztahy s místními obyvateli. Pracovnice poskytují podporu a pomoc pružnou formou služby „tady a teď“, dětem a mladým lidem také chtějí zprostředkovat nový pohled na jevy, se kterými se od útlého dětství setkávají, jako je například dlouhodobá nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách, sociálně patologické jevy jako alkoholismus, narkomanie, gamblerství nebo násilí. „Chceme na ně v těchto oblastech preventivně a výchovně působit a poskytovat jim poradenství. Prostřednictvím exkurzí a výletů jim chceme přiblížit možnosti, které ve městě mají, plánujeme také exkurze zaměřené na volbu povolání. Děti a mladé lidi chceme vést k tomu, aby se podíleli a aktivně zapojovali do kultivace prostoru, ve kterém žijí, aby k němu získali pozitivní vztah a naučili se jej nejen využívat, ale i udržovat a obnovovat,“ dodává terénní pracovnice Eliška Bendová, DiS.

Záměrem terénního programu je tedy děti a mladé lidi, uživatele této služby, aktivizovat a podnítit je k hledání vlastního potenciálu, vést je k rozvíjení vlastních kompetencí a k samostatnému rozhodování o vlastních cílech.

Kontakt:
Mgr. Kateřina Prieložná
, asistentka ředitele a projektů, tel. 775 289 942, prielozna@ponton.cz
Bc. Magdaléna Kočová, koordinátorka projektu NZDM Bedna, tel. 608 936 116, kocova@ponton.cz
Budovatelů 116, Příbram VIII

NZDM Bedna
NZDM Bedna v Příbrami pracuje s dětmi a mládeží od roku 2010. Zařízení nabízí svým klientům bezplatný prostor pro trávení volného času, poradenství, podporu v obtížných situacích a možnost doučování. Od ledna 2015 začal v rámci NZDM Bedna fungovat také terénní program. Zařízení v roce 2015 finančně podporuje Nadační fond Albert, dále jsou podány žádosti na Krajský úřad Středočeského kraje (dotace MPSV) a město Příbram. NZDM Bedna denně navštíví v průměru 30 dětí a mladých lidí. Provozovatelem NZDM Bedna je Ponton, občanské sdružení.

Ponton, občanské sdružení: Občanské sdružení Ponton z Plzně působí již 19 let v sociálních službách určených pro děti a mládež z problematického sociálního prostředí. Provozuje dva nízkoprahové kluby (v Plzni a Příbrami), terénní program, zařízení pro předškoláky a jejich rodiče a spolupracuje s dětmi z výchovných ústavů a dětských domovů. Denně tak díky projektům pomůže až 100 dětem a mladým lidem ze sociálně problematického prostředí. Významně se tím podílí i na poli prevence kriminality ve městě Plzni i Příbrami.

 

 Počet zobrazení: 3929 | Aktualizováno: 11. 02. 2015