Vandalismus je obrovský problém nejen v Příbrami

Tisková zpráva 6.8.2015

Podstatou vandalismu je svévolné poškozování a ničení veřejného i soukromého majetku, které nepřináší pachateli žádné materiální obohacení, většinou tak koná pro své potěšení, pro potřebu odreagovat se. Je to konání neúčelné, nekulturní a primitivní.

„V Příbrami náš tíží nejvíce projevy vandalismu poškozující městský mobiliář, většinou veřejné osvětlení a dopravní značení. Více než 20 % oprav veřejného osvětlení souvisí se svévolným poškozením svítidel, sloupů, patic a neoprávněných zásahů do elektroinstalace,“ uvádí v této věci ředitel Technických služeb města Příbrami Ing. Pavel Mácha.

Projevy vandalismu jsou samozřejmě velmi ekonomicky nákladné. „Za 1. pololetí jen přímé náklady na odstranění těchto poškození vyčíslujeme na 250.000,- Kč,“ uvádí alarmující částku ředitel Mácha a dodává, že posledním projevem vandalského chování je poškození dláždění na náměstí T.G.M. a následné naházení dlažebních kostek do kašny. Výsledkem bylo poškození osvětlení vodotrysku v hodnotě 15.000,- Kč.

Odstraňování škod způsobených vandalismem vyžaduje nemalé úsilí i náklady, které by bylo možné v rámci správy městského majetku vynaložit účelněji, pokud by k těmto událostem nedocházelo. Děkujeme všem občanům, kteří nejsou lhostejní k této problematice a mají s námi společný zájem na čistotě a upravenosti našeho okolí.

Více informací, oznamovací formulář závad a kontakt na Technické služby lze najít na adrese: http://www.ts-pb.cz/

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram  

 

 Počet zobrazení: 2793 | Aktualizováno: 07. 08. 2015