Ve sběrném dvoře se bude platit za stavební suť a pneumatiky

0 0 0

 

Město Příbram v roce 2015 otevřelo nový sběrný dvůr, do kterého je možné ukládat všechny komodity odpadu. Služeb sběrného dvora velmi často zneužívají podnikatelské subjekty, na což doplácí všichni Příbramané.

 

Do sběrného dvora mohou občané města, kteří se prokáží občanským průkazem, odkládat odpad, s výjimkou stavební sutě, bezplatně. Této služby ovšem ve stále vyšší míře zneužívají podnikatelé, kteří by odpad ze své podnikatelské činnosti měli ukládat na placených skládkách. Kvůli tomuto nešvaru, kterému někteří občané půjčením občanských průkazů napomáhají, se pro město stále zvyšují náklady za likvidaci odpadu.  

„Rada města na svém posledním jednání rozhodla o definitivní podobě zpoplatnění sběrného dvora. Doposud občané platili za ukládání stavební sutě, nyní budou k tomuto přidány ještě platby za pneumatiky. Uložení ostatních složek odpadu budou mít občané města Příbram zdarma. Zároveň se bude pracovat na přípravách podmínek, za kterých by bylo možné v budoucnu odpad odebírat i od podnikatelských subjektů,“ uvedl po jednání rady starosta města Jan Konvalinka.  

S platností od 1. září 2020 tedy občané města budou ve sběrném dvoře platit za uložení stavební sutě 1 Kč/kg a za uložení pneumatik (50 Kč/1 ks osobní automobil, 100 Kč/1 ks nákladní automobil a 200 Kč/1 ks traktor). Zde je třeba doplnit, že v některých pneuservisech je možné pneumatiky odevzdat bezplatně.  

Na začátku srpna došlo ke krátkodobému zpoplatnění sběrného dvora. „Za případné komplikace, které byly způsobeny možná ne zcela správným rozhodnutím, se jménem města omlouvám,“ dodal starosta Konvalinka.  

Platby, které byly v průběhu srpna vybrány od občanů za ukládání odpadů ve sběrném dvoře, s výjimkou stavební sutě, budou na vyžádání Technickými službami vráceny. Informace o postupu jsou k dispozici na webových stránkách Technických služeb.  

Společnost Eltma odebírá staré pneumatiky. Na webu občané najdou seznam míst, kde je možné také v Příbrami bezplatně odevzdat pneumatiky.

 

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946  

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribramPočet zobrazení: 2717 | Aktualizováno: 02. 09. 2020