Veřejné slyšení k rozpočtu 2020


O rozpočtu na rok 2020 budou zastupitelé jednat v pondělí 16. prosince. Tomuto jednání poprvé předcházelo Veřejné slyšení, kde mohli občané vyjádřit své připomínky k připravenému rozpočtu.

„S ohledem na veřejné mínění jsme se rozhodli, že uděláme Veřejné slyšení, kde občané našeho města mohou vznést návrhy k tomu, co by město mělo v příštím roce dle jejich názoru realizovat. Jednání se konalo poprvé a byla poměrně nízká účast. Musím říci, že si vážím všech, kteří se svými připomínkami přišli a veřejně je prezentovali,“ uvedl po jednání místostarosta Martin Buršík se slovy, že všechny návrhy budou prověřeny.

Rozpočet roku 2020 je plánován jako rozpočet schodkový, kdy schodek ve výši 135 milionů korun, související z velké části s plánovaným začátkem rekonstrukce aquaparku, může být bezpečně financován vlastními zdroji z prostředků na běžných účtech.

S rozpočtem souvisí také dlouhodobý rozpočtový výhled, který je nově zpracován na dobu čtyř let. „Z rozpočtového výhledu je zcela jasné, jaké jsou priority města v následujících letech. V nastoleném trendu, tedy v rozpočtovém výhledu na delší období, chceme pokračovat i nadále,“ dodal Martin Buršík.

A jaké jsou největší rozpočtové priority roku 2020? Mezi největší investiční akce přesahující částku 10 milionů korun patří například revitalizace vnitrobloku Cíl, výstavba parkovacích míst v ulici Gen. Kholla, zahájení výstavby domova seniorů nebo tolik diskutovaný aquapark.

Návrhy občanů přednesené na Veřejném slyšení
- úprava zálivů autobusových zastávek
- vyčištění přednádrže Hořejší Obory
- úprava komunikace náměstí na Březových Horách
- oprava propadlého chodníku na Zdaboři
- výstavba chodníku podél Zdabořské ulice
- ekonomicky výhodnější sloučení městských smluv
- oprava chodníku na Březových Horách (ulice Pod Kovárnami)
- vybudování přístřešku na hřišti v Žežicích
- osvětlení přechodu pro chodce ve Školní ulici (Oxygen klub)
 

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 

 

 

 

 

 Počet zobrazení: 724 | Aktualizováno: 06. 12. 2019