Výbor kraje pro sociální věci navštívil Příbram

Tisková zpráva 5.10.2015

V rámci výjezdního zasedání Výboru pro sociální věci zastupitelstva Středočeského kraje navštívili jeho členové pod vedením předsedy Jiřího Svobody v minulém týdnu Příbram. Přítomna byla i Emilie Třísková, radní pro oblast sociálních věcí Středočeského kraje. Jednání se uskutečnilo v Domově Maják, o. p. s., který poskytuje péči lidem se sníženou soběstačností způsobenou duševním onemocněním, zejména stařeckou demencí, Alzheimerovou nebo Parkinsonovou chorobou či jinými typy demence.

Domov Maják pod vedením ředitele Václava Maška právě dokončil dílčí rekonstrukci, komise i hosté si proto hned na začátku jednání prohlédli nově zrekonstruované křídlo domova i nový výtah.

Pozvánku na výjezdní zasedání komise kraje dostala také místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková, která využila této příležitosti, aby přítomné informovala o systému poskytování sociálních i zdravotních služeb ve městě. Alena Ženíšková komisi informovala o tom, že všechny kroky ve zrodu nového centra byly pečlivě zváženy a byly vždy konzultovány jak s odborníky z jiných měst, tak i s odborem sociálních věcí Středočeského kraje. Déle uvedla, že si osobně nesmírně cení toho, že ačkoli příslušný odbor kraje i sociální komise jsou víceméně v rukách sociální demokracie, politika v této věci zcela ustoupila účelu.

Společnou řeč místostarostka nalezla zejména s radní Středočeského kraje Emilií Třískovou, která ocenila zápal a nasazení vedení města Příbrami ve zřízení nového Centra sociálních a zdravotních služeb, a také s Jiřím Svobodou, příbramským zastupitelem a předsedou sociálního výboru kraje, který vznik centra od začátku podporoval. Shodli se na tom, že již teď může být práce Příbrami v této věci dávána za příklad jiným městům. 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram  

 

 

Alena Ženíšková komisi informovala o tom, že všechny kroky ve zrodu nového centra byly pečlivě zváženy a byly vždy konzultovány jak s odborníky z jiných měst, tak i s odborem sociálních věcí Středočeského kraje. Jednání se později zúčastnil i starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

 

 

 

Domov Maják pod vedením ředitele Václava Maška (druhý zleva) právě dokončil dílčí rekonstrukci, komise i hosté si proto hned na začátku jednání prohlédli nově zrekonstruované křídlo domova i nový výtah. Zcela vlevo místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková; uprostřed Jiří Svoboda, předseda sociálního výboru; naproti místostarostce stojí radní Středočeského kraje Emilie Třísková.   Počet zobrazení: 3090 | Aktualizováno: 06. 10. 2015