Vyjádření starosty města k podnětu občana

0 0 0

 

Na pondělním jednání zastupitelstva byly v rámci posledního bodu – diskuse – vzneseny občanem panem Moslerem dotazy, na které bylo následně v rámci rozpravy odpovězeno. Domnívám se, že by bylo vhodné podané informace doplnit.
 

Jde o podezření, že společnost Staler, spol. s r.o., dokladovala při prokazování splnění podmínek účasti ve výběrových řízeních na stavební zakázky organizovaných městem nepravdivé referenční zakázky. Ty měly být ve většině potvrzeny podnikem Vojenské lesy a statky. V současné době probíhá prověřování tohoto podezření v tom směru, zda skutečně docházelo ze strany uvedené společnosti v jejích nabídkách k uvádění nepravdivých údajů, a pokud ano, zda a komu tím byla způsobena případná škoda. 

Město spolupracuje v dané věci s externím právním zástupcem a v případě, že bude zjištěno, že takovým jednáním uvedené společnosti bylo poškozeno, je odhodláno důsledně hájit svá práva. Jakmile budeme mít validní podklady, o které lze opřít další právní kroky, zvážíme další postup, zejména otázku prověření takového jednání uvedené společnosti ze strany dozorových orgánů v oblasti zadávání veřejných zakázek. 

V případě, že bude zjištěno, že jsou zde důvody domnívat se, že město mohlo být poškozeno trestněprávním jednáním uvedené společnosti, budeme zvažovat i otázku prověření takového jednání uvedené společnosti ze strany orgánů činných v trestním řízení. Celou záležitost považujeme za závažnou a učiníme vše pro její zdárné vyřešení. 

Mgr. Jan Konvalinka, starosta

 

  

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu

Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 255 | Aktualizováno: 28. 03. 2023