Vyšla nová publikace Synagoga v Příbrami a místní židovské obyvatelstvo

0 0 0

V těchto týdnech svět oslavuje 70. výročí ukončení druhé světové války. Příbram si letos v dubnu připomíná také 140. výročí posvěcení příbramské synagogy, zdemolované v dubnu 1969. V současné době se připravuje památník příbramským Židům, umučeným za holocaustu. Kromě toho spojilo město Příbram své síly se Státním okresním archivem Příbram, Hornickým muzeem Příbram, Institutem Terezínské iniciativy a několika zainteresovanými osobami, aby při této příležitosti mohla být vydána vzpomínková publikace Synagoga v Příbrami a místní židovské obyvatelstvo.

Po úvodním slovu starosty města ing. Jindřicha Vařeky první kapitola Věry Smolové seznamuje čtenáře s dějinami židovské komunity v Příbrami a na Březových Horách od roku 1534. Druhá kapitola Michala Profanta se věnuje stavebně historickému popisu příbramské synagogy, ale i obecnému vývoji židovských chrámů. Třetí kapitola Josefa Velfla obohacuje publikaci o dění během druhé světové války a především o konkrétní příběhy židovských rodin.

Dvě vzpomínky obyvatel Příbrami na deportované rodiny, které se již nevrátily, uvozují Seznam židovských obětí holocaustu z Příbrami a Březových Hor. Sestavili ho Ivana Černá, Aneta Plzáková, Věra Smolová a Josef Velfl a je v něm uvedeno 288 dosud dohledaných osob. Pro většinu z nich byl “plán konečného řešení” neboli likvidace evropského židovstva závěrem jejich životní cesty.

Publikace je vybavena fotogalerií synagogy v dobách její největší slávy i jejího úplného konce. Ke každé fotografii je připojen stručný odborný popis Michala Profanta. Snímky pocházejí ze sbírek Státního okresního archivu Příbram, Hornického muzea Příbram a Jána Chvalníka (medaile k posvěcení synagogy z roku 1875). Autory fotografií, z nichž mnohé jsou uveřejněny vůbec poprvé, jsou PhDr. Jiří Gutwirth, Miroslav Kurfirst a Bohumil Unger.

Zásluhou technické redaktorky Kateřiny Jobekové Habrové a Tiskárny Prima, spol. s r. o., která publikaci ve vynikající kvalitě vytiskla, spatřila světlo světa knížka, která je nejen důstojnou připomínkou příbramské židovské komunity. Je i vzpomínkou na jednu z nejosobitějších staveb Příbrami, která o většinu svých cenných budov zcela zbytečně přišla ve druhé polovině 20. století.

Publikace je v prodeji v příbramském Informačním centru na Zámečku a ve Státním okresním archivu v Příbrami. Stojí 75 Kč. Slavnostní uvedení publikace se bude konat ve čtvrtek 7. května 2015 od 17 hodin ve Státním okresním archivu v Příbrami.

Vydání publikace bylo uskutečněno za finanční podpory Nadace Židovské obce v Praze.

 

 

 

 Počet zobrazení: 3716 | Aktualizováno: 28. 04. 2015