Výsuvné sloupky v Pražské ulici

 

Pražská ulice je pěší zónou, do které je vjezd povolen pouze v době od 18 do 10 hodin. Nově je vjezd a výjezd u pěší zóny osazen výsuvnými sloupky.

 

Dva výsuvné sloupky, jeden u vjezdu do Pražské ulice a druhý u výjezdu na nám. T. G. Masaryka, jsou nově osazeny. Sloupky nahradí v těchto místech doposud používané řetězy. Ostatní vjezdy a výjezdy z Pražské ulice bude i nadále odemykat a zamykat Městská policie Příbram.  

„Hlavním důvodem, proč jsme k instalaci výsuvných sloupků u vjezdu a výjezdu přistoupili, byly časté připomínky a stížnosti od složek Integrovaného záchranného systému. Výsuvné sloupky jsou ovládány dálkově a navíc mají zabudovanou automatickou detekci pro vozidla IZS. V okamžiku, kdy bude v Pražské ulici potřeba okamžitá přítomnost některé ze složek záchranného systému, nebude muset být řešeno zpřístupnění této ulice strážníky MP,“ uvedl k důvodu instalace zmíněných sloupků starosta města Jan Konvalinka

Doprava do pěší zóny nepatří, na tento fakt často upozorňovali nejen návštěvníci, ale i sami obyvatelé. „Problém s dopravou v Pražské ulici jsme si uvědomovali již delší dobu. Auta se zde proháněla, jak se jim zachtělo. Dalším problémem bylo, že se nám z Pražské ulice stalo parkoviště. Děti tudy chodí do školy a ze školy a tato cesta se kličkováním mezi stojícími a couvajícími auty stala dosti nebezpečnou. Řešení jsem na jednání rady města iniciovala já a jsem ráda, že jsme se dobrali k tomuto podle mne skvělému řešení,“ dodává radní Renáta Vesecká. 

Jak je na první pohled zřetelné, nejsou sloupky umístěny uprostřed komunikace. Důvodem jejich vyosení je uložení inženýrských sítí. Prostor bude v budoucnu osazen květináči tak, aby nedošlo k omezení provozu, ale zároveň bylo zabráněno neoprávněnému vjezdu do ulice, kde se mnohdy pohybovala vozidla i v průběhu dne, čímž docházelo k ohrožení zdraví procházejících obyvatel. 

Zhruba týden budou sloupky označeny dopravními kužely.

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram 

 

 Počet zobrazení: 786 | Aktualizováno: 25. 06. 2020