Výzva vlastníkům (uživatelům) garáží, Příbram VI – ulice Rožmitálská

Město Příbram tímto vyzývá majitele, případně uživatele garáží v ul. Rožmitálská, Příbram VI – Březové Hory, aby kontaktovali odbor správy majetku (2. patro - budova čp. 19, ul. Gen. R. Tesaříka v Příbrami I) na tel. čísle 318 402 339 nebo e-mailu: jana.ricarova@pribram-city.cz a doložili listiny, na jejichž základě jsou vlastníky garáží, a listiny, na jejichž základě užívají pozemky, které jsou ve vlastnictví města Příbram – vše v katastrálním území Březové Hory:
p. č. st. 448/8, p. č. st. 448/7, p. č. st. 448/6, p. č. st. 400/3, p. č. st. 400/4, p. č. st. 400/6,  p. č. st. 400/8, p. č. st. 400/9,  p. č. st. 400/13, p. č. st. 400/14, p. č. st. 400/17, p. č. 448/1, p. č. st. 400/42, p. č. st. 400/43, p. č. st. 400/44, p. č. st. 400/45, p. č. st. 400/46, p. č. st. 400/48, p. č. st. 400/50, p. č. st. 400/52, p. č. st. 400/51, p. č. 448/2, p. č. st. 400/78.

Městský úřad Příbram, odbor správy majetku

 

 Situační snímekPočet zobrazení: 2736 | Aktualizováno: 08. 09. 2015