Vzácný film z Březových Hor

Ve Státním okresním archivu Příbram právě probíhá výstava Obrazy z dějin Vrchu Březového. Originály březohorských pergamenových listin jsou doplněny mapami a fotografiemi, předměty z každodenního života březohorských obyvatel a audiovizuální prezentací Březohorský Slavín, která ukazuje historii Březových Hor a jejích obyvatel, kteří se o svou obec významně zasloužili.

Náš spolupracovník a architekt Bc. Michal Profant mě dnes upozornil na vzácný film z Březových Hor, zdejšího hřbitova, dolů a také Příbrami, a to roku 1918. Objevilo se na sociální síti.

Dovoluji si odkaz přeposlat a znovu při této příležitosti zvu všechny na naši výstavu.

http://film.nfa.cz/portal/avrecord/0066065

PhDr. Věra Smolová
ředitelka Státního okresního archivu Příbram
E. Beneše 337, 261 02 Příbram VII
tel. 318 492 412, gsm. 737 277 814

 

 Počet zobrazení: 3318 | Aktualizováno: 17. 03. 2015