Za měsíc bylo odevzdáno 230 kg olejů a jedlých tuků

0 0 0

 

Na začátku března se v ulicích objevily nové nádoby na sběr jedlých tuků a olejů. Během necelého měsíce bylo do těchto nádob odloženo 230 kg odpadu.


„Dle zpráv z Technických služeb je jasné, že si občané cestu k ukládání tohoto druhu odpadu našli. Hnědé uzamykatelné popelnice se tedy postupně budou objevovat i na dalších stanovištích tříděného odpadu. Každý litr oleje z domácností, který neskončí ve výlevce a následně v ČOV, je velkým přínosem,“ řekl v návaznosti na první svoz starosta Jan Konvalinka.

Připomeňme, že oleje a jedlé tuky mají být do sběrných nádob umisťovány v uzavřených nádobách, ideálně PET lahvích.

  

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami 

 

Nádoba na jedlý olej ve Slunné ulici 

Nádoba na jedlé oleje a tuky - Slunná ulice

 

Nádoba na jedlý olej ve Školní ulici

Nádoba na jedlé oleje a tuky - Školní ulicePočet zobrazení: 236 | Aktualizováno: 30. 03. 2021