Za odpady zaplatíme o 48 korun více

0 0 0

 

Konec roku je vždy obdobím schvalování poplatků roku následujícího. V roce 2021 zůstává v Příbrami nezměněna cena vodného a stočného, poplatků za psy, stejně jako výše daně z nemovitosti. K mírnému zvýšení dochází u poplatků za odpady.

 

K návrhu na zvýšení poplatku za odpady vedly stále se zvyšující náklady na jeho likvidaci. Jde o problém, se kterým se potýkají a v budoucnu v návaznosti na zpřísnění podmínek skládkování budou potýkat všechny obce. Výše poplatku se počítá ze skutečných nákladů předešlého roku. V Příbrami dle dat z roku 2019 vychází poplatek z těchto skutečných nákladů na 590 korun za poplatníka za rok. 

„Posledních pět let zůstával poplatek za odpady v nezměněné výši. Náklady stoupají, a proto je třeba poplatek upravit. Jak bylo při jednání zastupitelstva zřejmé, ztotožňuje se s tímto krokem většina zastupitelů. V budoucnu se budeme muset připravit na to, že s měnící se legislativou a velmi zpřísňujícími se podmínkami pro města a obce budeme muset s největší pravděpodobností přikročit k dalším úpravám ceny,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka

Odpadová politika je odvětvím, které je velmi složité. Na jedné straně jsou kampaně na třídění odpadu, na straně druhé se města potýkají se zvyšujícími se náklady, které poté přesouvají na samotné poplatníky. 

„Častým argumentem občanů ve spojitosti se zvyšujícími se poplatky je to, že za tříděný odpad města dostávají zaplaceno. Opak je pravdou. V minulosti byl tříděný odpad od měst a obcí vykupován, dnes naopak platíme za každou tunu vytříděného a odevzdaného odpadu. Nyní se mnozí začnou zamýšlet nad tím, zda má cenu třídit. Ano, má. Třídit odpady je třeba ne z ekonomického, ale především z ekologického hlediska. Schválené navýšení o čtyři koruny měsíčně přece za čistější přírodu stojí,“ dodal starosta Konvalinka s tím, že se budou hledat další možnosti, jak s odpadovou politikou města pracovat. 

Pro rok 2021 je tedy konečná cena stanovena na 600 Kč. 

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 

 Počet zobrazení: 668 | Aktualizováno: 08. 12. 2020