Začíná plošné sekání trávy

 

Pětaosmdesát hektarů – to je plocha, kterou Technické služby Příbram obhospodařují v rámci sekání trávy. S plošným sekáním se začne v pondělí 3. května. 

Údržba veřejné zeleně není jednoduchou činností. V rámci Technických služeb bude každodenní sekání, hrabání a odvoz trávy zajišťovat 29 zaměstnanců, kteří svoji nekončící práci zahájí v pondělí 3. května. 

Město je rozděleno celkem do deseti bloků, kdy práce probíhají souběžně ve třech z nich. Pořadí oblastí je stanoveno v návaznosti na koncentraci obyvatel, velikost zelených ploch a intenzitu růstu trávy – běžně se sekání trávy po celém městě provádí třikrát ročně, v některých lokalitách a na dětských hřištích i vícekrát

„V loňském roce jsme poprvé přistoupili k variantě, kdy se u některých vytipovaných ploch frekvence sekání snížila. Důvodem tohoto kroku bylo zachování biodiverzity rostlinných a živočišných organismů a samozřejmě zadržování vláhy. V podobném duchu bude sekání trávy pokračovat i v letošním roce,“ uvedl starosta Jan Konvalinka a dodal, že v prvním kole budou posekány všechny zelené plochy. 

Strojové sekání trávy probíhá rychleji než následný odvoz, posekaná tráva by na místě neměla zůstávat déle než 3-4 dny. Z Technických služeb jde směrem k občanům prosba o zvážení možnosti přeparkování automobilů v době sekání trávy v okolí jejich bydliště. Přestože jsou zaměstnanci poučeni a své řemeslo ovládají, není možné stoprocentně vyloučit znečištění karosérií trávou, případně i poškození od odletujících kamínků. 

K zabezpečení údržby veřejné zeleně v 2021 je připraveno: 1 traktor – bubnová sekačka a sekačka příkopová, 1 traktor s vlekem na odvoz trávy, 1 traktor s nakladačem, 2 sekačky samosběrné (obsah koše 1,2 m3), 4 sekačky mulčovací, 4 sekačky samosběrné (obsah koše 0,5 m3), 4 strunové sekačky, 8 zaměstnanců na hrabání a nakládání trávy, 1 sekačka malotraktor samosběrná (obsah koše 0,8 m3) nebo příkopové rameno. 

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 

Blok č. I (termín prvního sekání 3.–14. 5.) – Husova (po Nádražní), U Nádraží, Čs. armády, Březnická, Flusárna, Milínská, Komenského nám., Jungmannova, Hradební, Plzeňská, Nad Jatkami, U Nemocnice, Sázky, Slivických bojovníků. Pásy: Politických vězňů, Seifertova, Karla Kryla. Místo k odkládání posekané trávy: tř. Osvobození – spodní část

Blok č. II (termín prvního sekání 14.–25. 6) – Jungmannova, Mixova, Svatohorská alej, K Mýtu, Na Leštině, Fantova louka, Protifašistických bojovníků, Ke Kocábě, Polní, Novohospodská, U Václava, Koperníkova, Jinecká, Hornické náměstí, Dlouhá, Jungmannova. Místo k odkládání posekané trávy: u památníku, Ke Kocábě, Východní náměstí, u Svatohorských schodů – Smetanova.  

Blok č. III (termín prvního sekání 31. 5.–11. 6.) – Nádražní, Anenská, Hornických učňů, Antonína Dvořáka. Místo k odkládání posekané trávy: Mariánská ulice (křižovatka s Legionářů), P. Bezruče (křižovatka s A. Jiráska). 

Blok č. IV (termín prvního sekání 31. 5.–11. 6.) – část ulice Mariánská, Pod Haldou, Březohorská, Obránců míru, nám. 17. listopadu, Osvobození, část ulice Edvarda Beneše, Politických vězňů (od křižovatky s Edvarda Beneše po Mariánskou), 28. října. Místo k odkládání posekané trávy: Ve Dvoře  

Blok č. V (termín prvního sekání 17.–28. 5.) – A. Dvořáka kolem KD a Gymnázia, Březnická, Školní (po Čechovskou), Čechovská, Prof. Skupy, Osvobození, část ulice Edvarda Beneše (po křižovatku s Politických vězňů), Politických vězňů po A. Dvořáka. Pásy: Školní, Milínská. Místo k odkládání posekané trávy: Legionářů (pod Divadlem), Seifertova (u archivu).  

Blok č. VI (termín prvního sekání 17.–28. 5.) – horní část ulice Mariánská, Pod Haldou, část ulice Žežická (od Pol. vězňů), Politických vězňů, Obránců míru, Březohorská, Prof. Karla Pobudy, Na Valdeku, Horymírova, Pod Struhami, část ulice Husova, Prokopská, K Dolu Marie. Pásy: Školní, Milínská. Místo k odkládání posekané trávy: Pod Haldou (svah), Jarolímkovy sady.  

Blok č. VII (termín prvního sekání 3.–14. 5.) – Politických vězňů (od nám. 17. listopadu), Žežická, Gen. Kholla, S. K. Neumanna, Seifertova, Prof. Skupy. Pásy: Politických vězňů, Seifertova, Krylova. Místo k odkládání posekané trávy: Gen. Kholla 

Blok č. VIII (termín prvního sekání 31. 5.–11. 6.) – Školní (od Čechovské), Žežická (po Gen. Kholla), Gen. Kholla, Seifertova, Čechovská, horní část Jiráskovy sady. Místo k odkládání posekané trávy: Školní u dětského hřiště, na konci ulice Šikmá, u altánu Jiráskovy sady. 

Blok č. IX. (termín prvního sekání 17.–28. 5.) – Žežická, Zdabořská, Drkolnovská, Nad Štolou, Šachetní, K Drkolnovu, Rožmitálská, Prof. Karla Pobudy, Žežická. Pásy: Školní, Milínská. Místo k odkládání posekané trávy: Sadová, Slunná (u garáží). 

Blok č. X. (termín prvního sekání 3.–14. 5.) – Brodská od kruh. objezdu po odbočku k DPS, kolem křižáku, kolem hřiště školy až po hasiče, Školní. Pásy: Politických vězňů, Seifertova, Karla Kryla. Místo k odkládání posekané trávy: U Školy (výměníková stanice). 

Vesnice budou posekány v termínu od 14. do 25. 6.
 

Uvedené termíny jsou orientační, práce budou závislé na počasí a aktuálních kapacitách TS. Rozpis je k dispozici na webových stránkách Technických služeb v sekci Veřejná zeleň.
 

 Počet zobrazení: 113 | Aktualizováno: 29. 04. 2021