Zadávání veřejných zakázek upravuje nová směrnice

0 0 0

 

Na základě novely zákona byla schválena nová směrnice upravující zásady zadávání veřejných zakázek města Příbram. Aktualizovaná směrnice vešla v platnost 1. březnem 2021. 

 

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek stanovuje zadavatelům povinnost zohlednit při zadávání veřejných zakázek aspekty odpovědného zadávání.

„Město Příbram jako člen platformy odpovědného zadávání bylo na novelu zákona o veřejných zakázkách připraveno, dlouhodobě se snažíme ve veřejných zakázkách tyto aspekty aplikovat. Z tohoto pohledu nová směrnice pouze formálně upravuje postupy ve vztahu k odpovědnému zadávání tak, aby byla nová zákonná ustanovení zcela jednoznačně a přezkoumatelně naplněna,“ uvádí starosta Jan Konvalinka

Zpracovatelé nové směrnice se inspirovali odbornou metodikou pro zadávání veřejných zakázek v obcích, kterou vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj. „Metodické doporučení z pera ministerstva mělo při tvorbě směrnice velkou váhu. Ujistili jsme se, že již dříve nastavené postupy byly z pohledu této metodiky transparentní a pouze jsme ukotvili pojmosloví, které je obecně přijímáno,“ konstatuje starosta. 

Nová směrnice nezohledňuje pouze zásady při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, ale formalizuje také interní postupy při zadávání veřejných zakázek v zákonném režimu. „Nová směrnice zachycuje ´zvykově´ nastavené vnitřní procesy související se zadáváním zakázek v zákonném režimu. Zároveň jsme reflektovali zkušenosti ze zadávací praxe, které jsme promítli do těchto interních postupů. Jedním z příkladů je oddělení rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení podpisu smlouvy, které poskytne radním větší kontrolu nad procesem souvisejícím s podpisem smlouvy. Tato nová směrnice je dalším stupněm v rámci odpovědného a transparentního zadávání veřejných zakázek, které je pro nás standardem,“ dodává Jan Konvalinka.

Směrnice je dostupná na https://1url.cz/LKtJz   

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribramPočet zobrazení: 477 | Aktualizováno: 15. 03. 2021