Základní škola 28. října testuje nový přístupový systém

 

V rámci programu prevence kriminality města Příbram je v základní škole v ulici 28. října od nového školního roku zaváděn přístupový systém pro evidenci příchodů a odchodů žáků a zaměstnanců. Systém je založen na využití stávajících čipů, které žáci používají ve školní jídelně, a v současné chvíli je ve zkušebním provozu. Novinkou je v této škole obsazení vrátnice po celou dobu školní výuky a uzavření doposud volného vstupu do jídelny přes zahradu školy.

„Žák vstupuje do školy přes vrátnici a na základě čipu, který přiloží ke čtecímu zařízení, si zaeviduje příchod. Čip je navíc propojený s elektronickou třídnicí školního informačního systému. Pokud dítě nedorazí do školy, rodičům přijde SMS,“ uvedla místostarostka města Příbram Alena Ženíšková. Dodala, že zároveň si rodiče mohou kromě jiného přes webovou aplikaci kontrolovat účast dítěte ve škole oproti rozvrhu.

 

Systém přináší tyto výhody:

  • Prevence záškoláctví
  • Jednoduchou a rychlou evidenci příchodu žáka již v prostorách vstupních chodeb
  • Možnost sledovat přítomnost osob v objektu
  • Exportovat data do elektronické třídnice školního systému
  • Povolit průchody dle předem nastavených pravidel (časové zóny, práva přístupu…)
  • Evidence příchodu a odchodu zaměstnanců
  • Propojená databáze se stravovacím systémem
  • Díky propojení přístupového systému a elektronickou třídnicí si může rodič přes webovou aplikaci kdykoliv ověřit, že je dítě ve škole

    Celkové náklady na zprovoznění systému: 153.138 Kč včetně DPH, plně funkční by měl být na začátku října.

 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí  
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 

 Počet zobrazení: 2164 | Aktualizováno: 12. 09. 2017