Základní školství – výsledky dotazníkového šetření

 

Na základě dotazů některých rodičů na další nabídku alternativního vzdělávání v Příbrami provedlo město dotazníkové šetření na téma Možnosti základního vzdělávání v Příbrami. Na anketní otázky odpovědělo celkem 1260 respondentů.

 

Z výsledků vyplynulo, že většina obyvatel, kteří se do dotazníkového šetření zapojili, je s nabídkou základního vzdělávání ve městě spokojena. Město zřizuje sedm základních škol, z toho jednu, která je zaměřená na waldorfskou pedagogiku a nabízí vzdělávání nejen v základní škole, ale i v mateřské a střední škole.

„Kromě toho i každá ze šesti zbývajících škol nabízí určitý nadstandard spočívající v individuální práci, rozšíření nabídky výuky, podpoře nadaných dětí nebo naopak podpoře žáků ohrožených školním neúspěchem. V nabídkách škol se setkáváme s výukou matematiky s využitím prvků metody Hejného, výukou anglického jazyka již od 1. třídy, vícejazyčnou výukou některých předmětů nebo například výukou písma Comenia script. Sportovně nadaní žáci se mohou realizovat při hodinách tělesné výchovy navíc nebo ve sportovních třídách. Nezanedbatelné jsou také nabídky kroužků a dalších volnočasových, často i netradičních aktivit, například kroužky robotiky,“ uvedla k základnímu vzdělávání ve městě místostarostka Zorka Brožíková.

Z výše uvedeného vyplývá, že nabídka základního vzdělávání je přiměřená. Neznamená to však, že se vedení příbramských škol nebo město samo, nemůže nebo nechce inspirovat připomínkami a přáními rodičů, kteří se do dotazníkového šetření zapojili a využili tak možnosti se ke vzdělávání svých dětí veřejně vyjádřit.

O nabídkách jednotlivých škol se můžete přesvědčit na jejich webových stránkách nebo v místním tisku, kde se před dubnovými zápisy budou zcela jistě prezentovat.

  

 

Výsledky v číslech

Celkový počet odpovědí 1260  

Spokojenost se současnou nabídkou 889 (71 %) 

Nespokojenost se současnou nabídkou 371 (29 %)

 

Jaké návrhy na změny ve vzdělávání respondenti uváděli: školu s jinými prvky vzdělávání, školu s prvky Montessori vzdělávání, lesní školu/přírodní školu, Scio školu. 

 

Nejvhodnější způsob základního vzdělávání dle respondentů: 1. veřejná škola se specifickým zaměřením (např. rozšířená výuka jazyků, výtvarné výchovy, sportovní zaměření…), 2. jiné, 3. Waldorfská škola, 4. veřejná základní škola nabízející všeobecné vzdělávání pro všechny děti, 5. individuální domácí vzdělávání s pravidelným přezkoušením v kmenové ZŠ.

Odpověď „jiné“ obsahuje zejména požadavky na alternativní způsob výuky a hodnocení žáků, na individuální na partnerský přístup k dětem i k rodičům, na menší počet dětí ve třídách, popř. celé škole, na věkově smíšené třídy, na školu, která rozvíjí kritické myšlení, na školu s částečnou výukou v cizím jazyce, s křesťanskou výchovou, na soukromé školství, na školu se zaměřením na děti s handicapem, popř. na kvalitní školu speciální, na školu s projektovým vzděláváním, či na komunitní vzdělávání.
  

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 

 

 Počet zobrazení: 877 | Aktualizováno: 14. 02. 2020