Zápis dětí do mateřských škol

Ve čtvrtek 4. května od 10.00 do 16.00 se v jednotlivých mateřských školách uskuteční zápis dětí pro školní rok 2017/2018. Rodiče při zápisu předloží občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte (neplatí pro děti zapisované k povinnému předškolnímu vzdělávání).

Tiskopisy žádostí jsou k vyzvednutí v mateřských školách a ke stažení na jejich internetových stránkách. Od školního roku 2017/2018 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, které se vztahuje na děti narozené od 1. září 2011 do 31. 8. 2012, včetně dětí s odkladem povinné školní docházky.

Zápis do Mateřské školy speciální, Příbram, Hradební 67, se bude konat ve dnech 10.–11. května 2017 od 10.00 do 16.00 hodin v sídle školy.Počet zobrazení: 2372 | Aktualizováno: 12. 04. 2017