Zápůjčka z FOM

Zápůjčka z FOM: lhůta pro podávání žádostí je stanovena do 10. dubna

Zastupitelstvo města na svém jednání na 23. března schválilo vyhlášení výběrového řízení na poskytování zápůjček z tzv. fondu FOM v roce 2015 (Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram). Výběrové řízení proběhne 15. dubna 2015, lhůta na podávání žádostí je do 10. dubna 2015.

„Město Příbram má trvalý zájem o zlepšení vzhledu města, jeho životního prostředí a o modernizaci bytového fondu na svém území. Proto jsou již devatenáctým rokem poskytovány zvýhodněné zápůjčky z fondu FOM vlastníkům bytů a obytných budov na území města,“ uvádí starosta města Příbrami Jindřich Vařeka a dodává, že město v souvislosti s vyhlášením nového výběrového řízení vyhodnocuje hospodaření fondu i dosažených věcných efektů za předchozí rok.

„V roce 2014 bylo uzavřeno celkem 7 nových smluv o zápůjčce v celkovém objemu 629.456,00 Kč,“ uvádí v této věci radní Václav Dvořák a dodává, že platební morálka vydlužitelů je výborná. „Žádný z žadatelů není s placením svých závazků vůči městu v prodlení,“ dodal Václav Dvořák.

Zastupitelstvo města Příbrami poskytuje tyto výhodné, nízkoúročené zápůjčky z Fondu oprav a modernizace vlastníkům obytných domů nebo bytů, které se nacházejí na území města Příbram, obvykle dvakrát do roka. Poskytování zápůjček (například na obnovu střechy rodinného domu staršího 10 let, zřízení ekologického topení a ohřevu vody, na úpravu fasády domu, rekonstrukce balkónů či výměny oken a dveří) upravuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2014.

Žádosti se podávají do 10. dubna na formuláři, který je k dispozici na Městském úřadu Příbram, odboru ekonomickém, a na webových stránkách města Příbram zde

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240, mob.: 778 533 946

 Počet zobrazení: 2738 | Aktualizováno: 07. 04. 2015