Zelená páteř města - aktualizováno

Tisková zpráva 2. 11. 2015

ZELENÁ PÁTEŘ: Město Příbram chystá projekt na oživení prostoru podél Příbramského potoka

Důsledná péče o naše bezprostřední prostředí se přímo odráží na kvalitě našich životů a podle vedení příbramské radnice je třeba jí přikládat velkou váhu. Příbram má proto zájem získat od Ministerstva životního prostředí ČR podporu modelového řešení oživení a zatraktivnění prostoru podél Příbramského potoka - tzv. ZELENÉ PÁTEŘE města. Tuto vizi město chystá prodiskutovat v aktivní a úzké spolupráci s občany. Projektanti proto připravují několik veřejných setkání, kde bude mít každý k této záležitosti příležitost se vyjádřit. První setkání bude 12. listopadu 2015 od 17 hodin v Estrádním sále Divadla A. Dvořáka Příbram.

„Jsme přesvědčeni o tom, že příjemné prostředí přitahuje občany a živí tím aktivitu ve městě a zároveň i jeho atraktivitu. Investice do takového prostředí se rozhodně vyplatí,“ uvádí k chystanému projektu starosta města Příbrami Jindřich Vařeka s tím, že je již prověřována možnost získat na realizaci dotační podporu.

„Úkolem projektu je obnova cenného systému krajiny v tomto území, a to hlavně z pohledu obyvatel města tak, aby se ZELENÁ PÁTEŘ opět stala zelenou,“ vysvětluje Klára Salzmann, autorizovaná architektka pro krajinotvorbu a zahradní architekturu, která s městem na tomto úkolu spolupracuje.

„Systém zeleně, nebo systém krajiny ve městě znamená, že každý obyvatel Příbrami by měl mít možnost chodit po městě bezpečně pěšky a jezdit na kole, mít dostatek příležitostí pro hry svých dětí, nebo se zabývat sportovními aktivitami v přírodním a současně bezpečném prostředí,“ dodává architektka s tím, že systém krajiny ve městě by měl vytvořit prostor pro existenci biodiverzity, neboli zvířat, ptactva, stromů, lučních prostor, prostě toho všechno, v čem se i člověk cítí dobře. Starosta Jindřich Vařeka doplňuje: „Kultivované prostředí podvědomě ovlivňuje i chování těch, kteří se v něm pohybují.“

Systém krajiny ve městě by měl podle týmu architektů také přispívat k zachytávání dešťové vody tak, aby nemusela všechna odtéct kanalizací do Litavky, ale aby zde zůstávala pro období sucha, jako například v tomto létě.

„Město Příbram má všechny předpoklady pro to, aby tady lidé rádi bydleli. Přírodní potenciál města je opravdu výjimečný. Také historický vývoj města je obdivuhodný. Způsob, jakým naši předkové dokázali využít přírodní bohatství v minulosti, je hodný pozornosti,“ zdůrazňuje jedinečnost území ZELENÉ PÁTEŘE Klára Salzmann.

Vývoj města Příbrami ale nebyl vždy optimální, a proto bohužel došlo k likvidaci řady míst a objektů, které by dnešní tvář města obohacovaly. Také nekoncepčnost rozvoje města způsobila, že sice nastal velký rozvoj výstavby obytných domů, na který ale ne vždy navazovala tak potřebná výstavba vybavenosti pro její obyvatele. Město, které ještě nedávno obklopovala pole, louky a lesy, dnes tvoří nepřerušovaná výstavba obytných a rodinných domů či průmyslových areálů. Město Příbram de facto nemá vytvořený systém zeleně, s výjimkou areálu Svaté Hory. Výhodou Příbrami však zůstává ono bohaté přírodní okolí. „Krajina sama nám již napovídá, že se nejedná o jednotlivé plochy, ale o systém, který by tyto funkce mohl začít plnit,“ vysvětluje dále architektka s tím, že tuto strukturu v Příbrami vytváří dvě údolí – údolí potoka Litavky a Příbramský potok, a také areál Svaté Hory.

Údolí Litavky je vhodné spíše pro lesopark, protože leží v přírodním prostředí a pro Příbram znamená velmi hodnotné rekreační zázemí, které je nutno rozvíjet a nedovolit jeho nevhodnou zástavbu. Údolí Příbramského potoka leží přímo uprostřed města, vždy bylo intenzivně využíváno, v minulosti zejména jako energetická páteř pro hornickou činnost. Vznikla zde řada rybníků: Fialův, Nový, Hořejší a Dolejší Obora, Čekalikovský rybník a Kaňka. „Bohužel v minulosti došlo k řadě necitlivých zásahů do údolí, jakoby zde ani potok netekl a nebyla zde řada vodních ploch. Potok je na řadě míst již zatrubněn, což také není optimální. Protože potoky a řeky v krajině jsou základním ekostabilizačním prvkem a ve městě navíc mohou vytvářet velmi hodnotné přírodní prostředí pro jeho obyvatele,“ pokračuje architektka.

V rámci ZELENÉ PÁTEŘE město plánuje revitalizaci Příbramského potoka všude tam, kde to jenom trochu jde, jedním z cílů je vytvořit tzv. dešťové zahrady s vodními rostlinami, kde se bude dešťová voda vsakovat a zůstávat pro období sucha. „Naši předkové uměli obdivuhodně pracovat s krajinou a vodou. Projekt by chtěl maximálně využít všechny historické zkušenosti práce s vodou, síť náhonů i historických objektů pro lepší zadržování vody v krajině,“ přibližuje dále Klára Salzmann s upozorněním na to, že Příbramský potok je také domovem řady vzácných živočichů, jako např. raka říčního či řady druhů ptáků. Jejich zachování je do budoucna klíčové.

„Co se týče zeleně a rybniční soustavy na Příbramském potoku, má naše město neobyčejný potenciál k rozvoji tohoto prostředí. Proč to nezkusit a nevytvořit zdravé prostředí, které by mohlo být využíváno obyvateli všech věkových, sociálních, kulturních i společenských skupin?“ dodává na závěr starosta města Jindřich Vařeka.

Plánování projektu ZELENÉ PÁTEŘE se město chystá prodiskutovat v úzké spolupráci s občany. Projektanti proto připravují několik veřejných setkání, kde každý z občanů bude mít příležitost si říct, co se mu tady líbí, co ne, a co by v zelené páteři města nemělo chybět.

Nejbližší setkání se uskuteční 12. listopadu 2015 od 17 hodin v Estrádním sále Divadla A. Dvořáka Příbram.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram         

   

 

Plakát ke stažení

Besedy se můžete přímo zúčastnit, nebo ji můžete sledovat on-line

Rodiče, chcete jít na tuto besedu, ale nemáte hlídání pro děti? Nevadí, bude zde dětský koutek, ve kterém bude o vaše děti dobře postaráno.Počet zobrazení: 3847 | Aktualizováno: 10. 11. 2015