Změna dopravního značení v rámci rekonstrukce Prokopské ulice

0 0 0

 

V Prokopské ulici probíhá od podzimu loňského roku kompletní rekonstrukce. Práce jsou rozděleny do etap. V souvislosti s posunem stavby dochází od 20. března také ke změně uzavírky.

Od pondělí 20. března došlo s ohledem na posun stavby ke změně uzavírky v Prokopské ulici. Objízdná trasa k ulicím Pahorková, Josefa Bartoše, Václava Šáry, U Křížku a U Prokopa povede po zpevněném povrchu podél budovy Základní školy Březové Hory a kostela Sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra.

Ulice Ke Korábu je neprůjezdná a Prokopská ulice směrem z ulice Pod Šachtami je uzavřena od vodojemu Březové Hory.

Ve výše uvedeném úseku, který je stále staveništěm, je uložen stavební materiál a pohybují se tam vozidla stavby. Prosíme o zvýšenou opatrnost při pohybu danou lokalitou a trpělivost při nakládání stavebního materiálu – vozidla stavby vždy co nejdříve uvolní prostor pro průjezd.

 Počet zobrazení: 654 | Aktualizováno: 20. 03. 2023