Zvýšené kontroly na Rynečku

Začátkem měsíce listopadu byli asistenti prevence kriminality Městské policie Příbram pověřeni, aby prováděli intenzivnější kontroly v oblasti Rynečku a v ulicích Čs. armády, Nádražní a Mariánská. Především se měli zaměřit na okolí dětského hřiště a koloniálu na Rynečku, OD Albert, a ostatní místa, kde se dle oznámení měly zdržovat osoby bez přístřeší a nepřizpůsobiví občané.

Při každodenních kontrolách, několikrát i v odpoledních hodinách, nebyly v blízkosti koloniálu na Rynečku ani na hřišti žádné výše zmíněné osoby zaznamenány. Většina osob, které se v této lokalitě pohybují, jsou osoby, které po skončení zaměstnání nakupují v místním koloniálu (dělnické profese) a poté si zde vypijí pivo. Tyto osoby byly strážníky poučeny o alkoholové vyhlášce. Asistenti prevence kriminality však zjistili, že zmíněné osoby bez přístřeší se nejčastěji zdržují u OD Albert a na cestě okolo bývalé výtopny, kde popíjejí alkohol, čímž také porušují vyhlášku města o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství. Dle svědectví ostrahy OD Albert bylo dále zjištěno, že výše jmenované osoby v prodejně často zcizují zboží. Osoby byly vždy řádně poučeny o správném chování na veřejnosti i o možnosti využití Nízkoprahového denního centra. Přestupky na místě řešili strážníci MP, případně je předali příslušnému odboru MěÚ Příbram. Kontroly v této oblasti budou probíhat i nadále.

Luboš Řezáč, zástupce velitelky pro výkon služby

 Počet zobrazení: 2835 | Aktualizováno: 11. 12. 2015