Podmínky udělení

0 0 0

 

Dne 14. září 2020 schválilo Zastupitelstvo města Příbram statut Ceny města Příbrami.


Tímto oceněním chce město Příbram ocenit práci těch, kteří se významnou měrou zasloužili o rozvoj našeho města a regionu, a přispěli tak k šíření jeho dobrého jména doma i ve světě.

Cena města Příbrami bude udělována zpravidla jednou ročně a může být udělena in memoriam.

 

Návrhy na ocenění

Návrhy na ocenění mohou podávat fyzické i právnické osoby, a to prostřednictvím formuláře, který je možné vyplnit: online,
případně lze formulář stáhnout do počítače a vyplněný poslat emailem na adresu cenamesta@pribram.eu, nebo ho odevzdat v Informačním centru Městského úřadu Příbram, Tyršova 106 v Zámečku-Ernestinu.
Ve formuláři navrhovatel uvede svoje jméno a kontakt. Na anonymní návrhy nebude brán zřetel. 

Je možné navrhnout jednotlivé osoby, ale i firmy, případně kolektivy. V případě, že se rozhodnete nominovat kolektiv, uveďte, prosím, kontakt na jeho zástupce.

 

Termín pro podávání návrhů

1. listopad - 31. prosinec

Formulář

 

Hodnocení návrhů

Doručené návrhy budou posouzeny pracovní skupinou, jejíž členy jmenuje starosta města Příbram. Pracovní skupina návrhy vyhodnotí a doporučí radě města vhodného kandidáta či kandidáty. Zastupitelstvo města pak rozhodne, kdo z uvedených kandidátů ocenění získá.Počet zobrazení: 945 | Aktualizováno: 05. 08. 2021