Kybernetická bezpečnost města Příbram

0 0 0

 

Název projektu Kybernetická bezpečnost města Příbram
Operační program Integrovaný regionální operační program 2021-2027
Stručný popis projektu

Předmětem projektu je zvýšení kybernetické bezpečnosti a současně naplnění požadavků daných zák. č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. V souhrnu se tedy jedná o zajištění a zvýšení bezpečnosti informačních a komunikačních systémů, které dnes nesplňují standardy kybernetické bezpečnosti dané uvedených zákonem.

Celkové předpokládané výdaje na realizaci projektu 16.099.856,11 Kč
Celková poskytnutá dotace z IROP 13.357.074,34 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města 2.357.130,77 Kč
Termín realizace 01/2022- 09/2024

 

 Počet zobrazení: 252 | Aktualizováno: 31. 07. 2023