Rozšíření Portálu občana

0 0 0

 

Název projektu Rozšíření Portálu občana
Operační program Integrovaný regionální operační program 2021-2027
Stručný popis projektu

Cílem projektu je zajistit maximální centralizaci a elektronizaci činností města Příbram a zajistit tak informačně podpořené služby, a to jak směrem k občanovi, tak i směrem do městského úřadu. Dílčími cíli projektu jsou pak modernizace stávajícího portálu občana včetně integrace na provozované informační systémy veřejné správy a modernizace mobilní aplikace.

Celkové předpokládané výdaje na realizaci projektu 12.092.498,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z IROP 10.278.623,30 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města 1.813.874,70 Kč
Termín realizace 06/2022- 12/2024

 

 Počet zobrazení: 240 | Aktualizováno: 31. 07. 2023