Nízkoprahové denní centrum a noclehárna Příbram

0 0 0

Logo Integrovaného regionálního operačního program

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Název projektu Nízkoprahové denní centrum a noclehárna Příbram
Operační program Integrovaný regionální operační program
Stručný popis projektu Cílem projektu je přesun dvou již poskytovaných služeb na území města Příbram, konkrétně nízkoprahového denního centra a noclehárny, do odpovídajících nově vybudovaných prostor.
Stávající ambulantní sociální služby, které nabízejí lidem bez přístřeší bezpečné zázemí k zajištění základních životních potřeb, jako je přenocování, osobní hygiena, poskytnutí stravy, teplo a odpočinek, jsou díky realizaci projektu poskytovány v odpovídajícím prostředí.
Celkové předpokládané výdaje na realizaci projektu 11.148.737,73 Kč
  • způsobilé výdaje
10.259.875,62 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
888.862,11 Kč
Celková poskytnutá dotace z IROP 9.233.888,05 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města 1.914.849,68 Kč
Termín realizace 07/2015 - 06/2017

 

 Počet zobrazení: 5378 | Aktualizováno: 11. 12. 2017