Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram

0 0 0

Logo Integrovaného regionálního operačního program 

Název projektu Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram
Operační program Integrovaný regionální operační program
Stručný popis projektu

Projekt řeší modernizaci informačního systému MěÚ Příbram. Záměr je koncipován tak, aby jeho realizací byly agendy, vykonávané MěÚ, podpořeny moderními prvky, a to s potenciálem zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb při dodržování principů 3E (hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti).

Realizací projektu dojde k pořízení nového aplikačního (a souvisejícího systémového vybavení), které úřadu umožní poskytovat veřejné služby a vykonávat interní procesy úřadu v nové a vyšší kvalitativní úrovni. Budou podpořeny oblasti, které dnes ICT podporu nemají, dojde k provázání agend na základní registry, bude zajištěn řízený přístup pomocí jednotného identitního systému, vybrané úkony budou automatizovány a veškerá zmíněná aplikační podpora bude fungovat na stabilní a zabezpečené architektuře. Realizace portálu občana umožní nahradit osobní nebo poštovní kontakt mezi stranami (občan - úřad), realizace projektu tedy s sebou nese zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb.

Celkové předpokládané výdaje na realizaci projektu 17.285.693,00 Kč
  • způsobilé výdaje
17.279.643,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
6.050,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z IROP 15.551.678,70 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města 1.727.964,30 Kč
Termín realizace 06/2016 - 08/2019

 

 Počet zobrazení: 3942 | Aktualizováno: 09. 10. 2019