Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Příbram - 2. etapa

0 0 0

Název projektu Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Příbram - 2. etapa
Program NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY, komponenta 2.2.2
Stručný popis projektu Na základě nevyhovujícího stavu veřejného osvětlení je uvažováno s kompletní rekonstrukcí VO spočívající ve výměně. Stávající svítidla budou nahrazena novými LED svítidly, a to na základě světelně-technických výpočtů. Svítidla budou vybavena komunikačnímu moduly (smart lighting) pro řízení a monitoring do úrovně svítidla. Celkově se jedná o 616 ks stávajících svítidel. Dále návrh uvažuje výměnu všech 11 dotčených rozvaděčů.
Celkové výdaje na realizaci projektu 8.577.758,97 Kč
Celková poskytnutá dotace 7.259.220,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 1.318.538,97 Kč
Termín realizace 02/2023 - 10/2023

 Počet zobrazení: 238 | Aktualizováno: 25. 08. 2023