Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

0 0 0

Logo Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Název projektu Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami
Operační program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Stručný popis projektu

Projekt je zaměřen na podporu rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání dětí a žáků základních škol ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí na území města Příbrami. Cíl projektu bude naplněn realizací dvou hlavních témat projektu, jimiž jsou prevence školního neúspěchu a rozvoj pedagogických pracovníků základních škol.

Projekt je realizován  od 1. září 2016 po dobu 36 měsíců, a to ve spolupráci města Příbram (příjemce dotace) s následujícími partnery projektu s finančním příspěvkem:

  • Základní škola pod Svatou Horou, Příbram,
  • Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273,
  • Základní škola, Příbram VII, 28. října 1,
  • Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279,
  • Waldorfská škola Příbram - základní škola,
  • Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram.
Celkové předpokládané výdaje na realizaci projektu 17.905.434,27 Kč
  • způsobilé výdaje
17.905.434,27 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z OP VVV 17.010.162,55 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města 895.271,72 Kč
Termín realizace 09/2016 - 08/2019

 

 Počet zobrazení: 4324 | Aktualizováno: 25. 01. 2017