MAP II ORP Příbram

0 0 0

 

Název projektu MAP II ORP Příbram
Operační program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Stručný popis projektu

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II) navazuje na předchozí projekt MAP I, který byl realizován v obodobí 5/2016 - 12/2017 a je produktem spolupráce řady partnerů v území ORP Příbram. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských, základních a uměleckých školách na území ORP Příbram tím, že bude dále rozvíjena spolupráce zřizovatelů škol, MAS a aktérů ve vzdělávání. V MAP II budou realizovány kroky a aktivity vedoucí k naplňování cílů stanovených v rámci MAP I.

Webové stránky projektu: www.mappribram.cz 

Celkové předpokládané výdaje na realizaci projektu 14.199.218,88 Kč
  • způsobilé výdaje
14.199.218,88 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z OP VVV 13.489.257,92 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města 709.960,96 Kč
Termín realizace 04/2019 - 03/2022

 

 Počet zobrazení: 2180 | Aktualizováno: 04. 11. 2019