Místní akční plán ORP Příbram

0 0 0

 Logo Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Název projektu Místní akční plán ORP Příbram
Operační program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Stručný popis projektu

Místní akční plán (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tj. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místních specifických problémů a potřeb.

O projektu na základě smlouvy o partnerství informuje Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram na svých internetových stránkách. Pravidelně aktualizované informace o projektu jsou na webu: www.mappribram.cz.

Celkové předpokládané výdaje na realizaci projektu 3.030.720,00 Kč
  • způsobilé výdaje
3.030.720,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z OP VVV 2.879.184,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města 151.536,00 Kč
Termín realizace 05/2016 - 12/2017

Dokumenty

Zprávy v tisku

 Počet zobrazení: 4424 | Aktualizováno: 13. 02. 2020