Efektivní úřad města Příbram

0 0 0

Logo Operačního programu Zaměstnanost

Název projektu Efektivní úřad města Příbram
Operační program Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Stručný popis projektu Projekt je zaměřen na realizaci opatření pro zvýšení efektivity úřadu, a to realizací vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů, řízení projektů, komunikace s veřejností a zvýšení odborné úrovně v oblasti legislativy. Zároveň dojde k proškolení v oblasti kybernetické bezpečnosti na úroveň aktuálních standardů. Cílem projektu je především zavedení moderních metod řízení lidských zdrojů, zavedení moderních metod projektového řízení, školení komunikace s veřejností, školení kybernetické bezpečnosti, školení k zákonům (zákoník práce, zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o ochraně osobních údajů).
Celkové předpokládané výdaje na realizaci projektu 2.850.735,00 Kč
  • způsobilé výdaje
2.850.735,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z OPZ 2.708.198,25 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů 142.536,75 Kč
Termín realizace 01/2017 - 12/2018

 

 Počet zobrazení: 2802 | Aktualizováno: 29. 08. 2017