Efektivní úřad města Příbram

Logo Operačního programu Zaměstnanost

Název projektu Efektivní úřad města Příbram
Operační program Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Stručný popis projektu Projekt je zaměřen na realizaci opatření pro zvýšení efektivity úřadu, a to realizací vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů, řízení projektů, komunikace s veřejností a zvýšení odborné úrovně v oblasti legislativy. Zároveň dojde k proškolení v oblasti kybernetické bezpečnosti na úroveň aktuálních standardů. Cílem projektu je především zavedení moderních metod řízení lidských zdrojů, zavedení moderních metod projektového řízení, školení komunikace s veřejností, školení kybernetické bezpečnosti, školení k zákonům (zákoník práce, zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o ochraně osobních údajů).
Celkové předpokládané výdaje na realizaci projektu 2.850.735,00 Kč
  • způsobilé výdaje
2.850.735,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z OPZ 2.708.198,25 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů 142.536,75 Kč
Termín realizace 01/2017 - 12/2018

 

 Počet zobrazení: 1812 | Aktualizováno: 29. 08. 2017