Podpora soc. vyloučených při získávání a udržení si bydlení

0 0 0

Logo Operačního programu Zaměstnanost

Název projektu

Podpora soc. vyloučených a soc. vyloučením ohrožených obyvatel města Příbram při získávání a udržení si bydlení

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015548

Operační program Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Stručný popis projektu

Projekt řeší podporu sociálního začleňování ohrožených obyvatel Příbrami ve snaze získat a udržet si dostupné bydlení. Za pomoci komplexního přístupu k problematice sociálně vyloučených lokalit (SVL) je cílem projektu snížení počtu osob vyskytujících se v SVL, včlenění ohrožených osob do systému sociálního bydlení a celkové zlepšování bytové situace CS. Projekt bude realizován ve spolupráci s pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Centra sociálních a zdravotních služeb, Městské policie, Městské realitní kanceláře, Úřadu práce, vedení města a dalšími zúčastněnými subjekty. Projektem podpoříme 393 osob.

Celkové předpokládané výdaje na realizaci projektu 4.392.970,75 Kč
  • způsobilé výdaje
4.392.970,75 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z OPZ 4.173.322,21 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů 219.648,54 Kč
Termín realizace 06/2020 - 06/2022

 

 Počet zobrazení: 1361 | Aktualizováno: 05. 06. 2020