Podpora soc. začleňování rozvojem služeb systému prostupného bydlení

0 0 0

Logo Operačního programu Zaměstnanost

Název projektu Podpora sociálního začleňování rozvojem služeb systému prostupného bydlení
Operační program Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Stručný popis projektu Cílem projektu je podpora osob ohrožených ztrátou či nedostupností adekvátního bydlení v důsledku obtížné či krizové životní situace, prevence ztráty bydlení a podpora klientů v návratu do standardní formy bydlení vč. podpory při jeho udržení (rozvoj kompetencí a potenciálu klientů při odstraňování překážek, motivace k účasti aj.).
Dalším cílem je zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v městských objektech Čs. Armády č.p. 4 a 5 a okolí, vč. posílení osobní odpovědnosti nájemníků za dodržování základních bezpečnostních standardů a společenských norem a skrze pracovní pozice zde zlepšit sousedské vztahy a sociální klima.
Celkové předpokládané výdaje na realizaci projektu 4.680.571,25 Kč
  • způsobilé výdaje
4.680.571,25 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z OPZ 4.446.542,68 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů 234.028,57 Kč
Termín realizace 06/2017 - 05/2020

 

 Počet zobrazení: 3064 | Aktualizováno: 08. 12. 2017