Střednědobý plán rozvoje soc. služeb ve správním obvodu ORP Příbram

0 0 0

Logo Operačního programu Zaměstnanost

Název projektu

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Příbram

Operační program Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Stručný popis projektu

Cílem projektu je zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve spádovém obvodu ORP Příbram na období let 2022 - 2024. Dokument přinese koncepční a systémové zajištění rozvoje v sociální oblasti v řešeném území a zavede tak v regionu zcela nové prvky, které umožní efektivně řídit poskytování sociálních služeb v návaznosti na identifikované potřeby území.

Bližší informace na webových stránkách Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Celkové předpokládané výdaje na realizaci projektu 2.539.353,60 Kč
  • způsobilé výdaje
2.539.353,60 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z OPZ 2.412.385,92 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů 126.967,68 Kč
Termín realizace 05/2020 - 04/2022

 

 Počet zobrazení: 1334 | Aktualizováno: 05. 06. 2020