Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu

0 0 0

Logo Integrovaného operačního programu

Název projektu Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu
Operační program Integrovaný operační program
Stručný popis projektu Cílem projektu bylo upravit informační a procesní systém územně samosprávného celku tak, aby fungoval efektivně a byl eGON ready (on-line zdrojem kvalitních informací pro základní registry, např. při budoucím zápisu rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci do Registru práv a povinností).
Rozsah projektu:
- část I. - bylo zřízeno technologické centrum obce s rozšířenou působností, včetně zajištění povinných služeb;
- část II. – pořídila se elektronická spisové služba obce s rozšířenou působností a řešení elektronické spisové služby obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností;
- část III. – vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností.
Celkové výdaje na realizaci projektu 5.835.420,00 Kč
  • způsobilé výdaje
5.835.420,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z IOP 4.960.107,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 875.313,00 Kč
Termín realizace 10/2011 - 12/2011


Počet zobrazení: 4915 | Aktualizováno: 16. 07. 2014