Město Příbram - služby uživatelům ICT

0 0 0

Logo Integrovaného operačního programu

Název projektu Město Příbram - služby uživatelům ICT
Operační program Integrovaný operační program
Stručný popis projektu

Město Příbram řeší tímto projektem zásadní inovaci systému v oblasti:

−     správy uživatelských desktopů
−     bezpečnosti ICT
−     podpory komunikace úředníků prostřednictvím Portálu úředníka
−     implementace uživatelských funkcionalit portálu města.

 

Cílem je doplnění stávajícího technologického centra tak, aby vyhovovalo
moderní metodice zabezpečení a efektivní správě a komunikaci. Toho bylo
docíleno rozšířením kapacit a zavedením řešení úložišť, které umožní efektivní
procesy a přístup k datům.

Byla též zvýšena bezpečnost moderní formou přístupu k agendám a datům,
která nahradila již ne zcela podporovaný starý desktop systém, a to implementací
virtual desktop.

Konsolidováním se zavedenou serverovou infrastrukturou bylo dosaženo
uceleného prostředí centra ICT ORP.

Cílem projektu je také zajištění efektivní komunikace uvnitř i vně úřadu.

Celkové výdaje na realizaci projektu 5.723.835,00 Kč
  • způsobilé výdaje
5.723.835,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z IOP 4.865.259,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 858.576,00 Kč
Termín realizace 06/2015 - 08/2015


Počet zobrazení: 4282 | Aktualizováno: 16. 09. 2015