20. setkání hornických měst a obcí ČR a 16. evropský den horníků a hut

0 0 0

logo Ministerstva kultury ČR

20. setkání hornických měst a obcí ČR a 16. evropský den horníků a hutníků

Název projektu 20. setkání hornických měst a obcí ČR a 16. evropský den horníků a hutníků
Poskytovatel dotace Ministerstvo kultury ČR
Stručný popis projektu

Akce 20. setkání hornických měst a obcí ČR a 16. evropský den horníků a hutníků proběhla v termínu 10. - 12. června 2016 jako jeden z hlavních bodů oslav 800 let vzniku města Příbram. V rámci akce se setkaly hornické a hutnické spolky z celé Evropy a zúčastnili se jí kromě místních obyvatel a spolků i další zástupci sdružení z České republiky.

Základní náplní činností těchto spolků je udržování a rozvoj hornických a hutnických tradic, zvyků a folkloru, akce navazuje na tradici založenou v roce 1965, kdy se 1. setkání uskutečnilo v německém Luisenthalu, poté se konalo v dalších evropských zemích (Lucembursku, Francii, Rakousku, Maďarsku a Nizozemsku). Tato setkání jsou vždy příležitostí k seznámení účastníků a místních obyvatel s jednotlivými evropskými regionálními a národními zvyky a tradicemi v hornické a hutnické oblasti.

Hlavní skupina účastníků, kteří se projektu zúčastnili, byli členové jednotlivých hornických a hutnických spolků z ČR i zahraničí. Přijato bylo celkem 110 přihlášek a při hornické parádě v sobotu bylo v průvodu cca 2 140 horníků a hutníků z Polska, Maďarska, Slovenska, Rakouska, Německa, Ukrajiny, Slovinska a zajisté domácí české hornické spolky z Kutné Hory, Ostravy, Jihlavy, Stříbra. Jednotlivých součásti programu se zúčastnila také široká veřejnost.

Během akce měli návštěvníci možnost seznámit se zvyky spojenými s těmito odvětvími, která hrála roli v celé 800leté historii města Příbram. Občané města se do projektu nepřímo zapojili i díky tomu, že ve stejném termínu probíhal další program (koncerty, zábavná představení) v jiné části města, což sebou přineslo mísení účastníků všech akcí a jejich vzájemné interakce.

Pro rok 2016 se tato akce stala jednou z nejvýznamnějších událostí programu oslav 800 let města. Připravena byla ve spolupráci s místními spolky, které jsou zaměřeny na udržování hornických tradic (Spolek Prokop, Cech příbramských horníků a hutníků).

Program byl rozdělen do tří dnů (10. - 12. 06. 2016). Akce se konala na celém území města Příbrami, a to především na nejvýznamnějších náměstích – nám. T. G. Masaryka a nám. J. A. Alise. Dalšími dějišti byla místa: Svatá Hora, důl Marie – Březové Hory, Hornické muzeum – důl Anna.

V pátek v podvečer na náměstí T. G. Masaryka proběhlo Zahájení 20. SHMO a 16. EHKT – předání putovního praporu EKHT a následoval kulturní program. Po úvodním zahájení celé akce se zástupy horníků postupně přesouvaly na druhou scénu, a to na nám. J. A. Alise a dolu Marie na Březových Horách, kde probíhal až do nočních hodin kulturní program. Vrcholem byl ohňostroj, který účastníci mohli sledovat cca kolem desáté hodiny večerní.

V sobotu byla odsloužena hornická bohoslužba na Svaté Hoře a následoval Slavnostní průvod zahájený střelbou z moždířů, který prošel městem a zastavil se na nám. T. G. Masaryka, kde na podiu proběhla Slavnostní ceremonie. Během oficiálních proslovů došlo na předání putovního praporu setkávání hornických měst a obcí ČR z rukou primátora města Havířova do rukou starosty královského horního města Příbrami. Proběhlo mnoho zdravic a proslovů, než došlo na dekorování hornických standart a praporů. Na závěr zazněla státní hymna a hornická hymna „Hornický stav budiž velebený“.

Po skončení oficialit se většina účastníků opět přesunula na Březové Hory, kde vystoupila Příbramská filharmonie, Rožmitálská venkovanka, Komorní smíšený sbor Dr. V. Vepřeka a další hudební produkce. Zástupci hornických spolků, představitelé horních měst a zahraničních delegací byli pozváni na setkání se starostou města Příbrami. V podvečerních hodinách se v kostele sv. Prokopa na Březových Horách konala poslední oficiální akce, a to předávání cen Český permon za rok 2016.

Poslední den probíhal v dolu Marie kulturním programem, na nám. J. A. Alise proběhlo vystoupení dětí a také hudební vystoupení.

Během oslav bylo pro účastníky setkání připraveno nepřeberné množství doprovodných programů. Počasí bylo hornickému klání příznivě nakloněno a po celou dobu oslav bylo velmi příjemně.

Celkové výdaje na realizaci projektu 1.303.333,85 Kč
Celková poskytnutá dotace 150.000,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 173.147,53 Kč
Termín realizace 06/2016


Počet zobrazení: 2049 | Aktualizováno: 11. 01. 2019