Město Příbram - Knihovna Jana Drdy - odstranění bariér

0 0 0

 

 logo Ministerstva kultury

 Město Příbram - Knihovna Jana Drdy - odstranění bariér

Název projektu Město Příbram - Knihovna Jana Drdy - odstranění bariér
Poskytovatel dotace Ministerstvo kultury ČR
Stručný popis projektu

V objektu budou provedeny stavební úpravy, aby bylo dosaženo bezbariérového přístupu prostor využívaných pro potřeby knihovny. Vnitřní dispozice levé části objektu (směrem od vstupu) bude ve všech podlažích upravena. V levé části objektu bude nově instalován lanový výtah, všechna podlaží objektu budou zpřístupněna tímto novým bezbariérovým výtahem. Ve 3. NP je vytvořeno nové bezbariérové sociální zařízení – WC s klozetovou mísou, umyvadlem, pisoárem a přebalovacím pultem. Objekt bude dovybaven technickým, orientačním a informačním systémem pro osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým i mentálním postižením, osoby pokročilého věku, těhotné ženy, osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do tří let.

 

Celkové výdaje na realizaci projektu 5.091.025,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z IOP 2.725.269,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 2.365.756,00 Kč
Termín realizace 04/2018 - 09/2018


Počet zobrazení: 2895 | Aktualizováno: 13. 12. 2017