Oslavy 100 let založení Československa

0 0 0

 logo Společné století 1918 - 2018logo Ministerstva kultury ČR 

 Oslavy 100 let založení Československa

Název projektu Oslavy 100 let založení Československa
Poskytovatel dotace Ministerstvo kultury ČR
Stručný popis projektu

V rámci letošního výročí 100 let od založení Československé republiky město Příbram přichystalo kulturní program. V měsíci říjnu 2018 proběhly akce věnované tomuto významnému jubileu.

Město Příbram společně s Knihovnou Jana Drdy, Hornickým muzeem a Státním okresním archivem v Příbrami uspořádala akci - Příbram prvorepubliková. Součástí této akce byla komentovaná vycházka, která se uskutečnila dne 13.10.2018. Této akce se zúčastnila široká veřejnost, které byla přiblížena tématika spojená s obdobím první republiky. Vycházka vedla po místech spjatých se založením republiky, jako jsou například Důl Anna, Svatá Hora, budova bývalého báňského ředitelství a památník obětem I.světové války u Zámečku – Ernestina. Sraz byl před dolem Anna ve 13 hodin. I díky příznivému počasí byla četná účast z řad široké veřejnosti napříč generacemi. Hlavním průvodcem byl Mgr. Václav Trantina (historik), který vedl odborný výklad. Jednotlivá zastavení byla doplněna o příběhy ze života tehdejších obyvatel Příbrami, která návštěvníkům přiblížila tyto historické aspekty. V 17 hodin akce pokračovala v Sokolovně v Příbrami, kde proběhl kulturní a společenský program (skladba příbramských Sokolů, která byla v roce 2018 předvedena na slavnostním všesokolském Sletu, vystoupení hudebního uskupení v prvorepublikovém stylu, dobová módní přehlídka, živý obraz aj.). Pracovníci muzea, archivu a knihovny vytvořili výstavu dobových dokumentů a exponátů, která byla umístěna v prostorách Sokolovny. Do přípravy celé této akce se zapojili dobrovolníci z řad příbramských spolků.

Oslavy vrcholily dne 24.10.2018. Během tohoto dne byl zasazen Strom 100. výročí republiky (centrum Příbrami) za účasti zástupců města Příbram, významných institucí a spolků, žáků místních škol a široké veřejnosti. Ve večerních hodinách proběhl varhanní koncert v basilice na Svaté Hoře za účasti veřejnosti.

Celkové výdaje na realizaci projektu 163.324,96Kč
Celková poskytnutá dotace 26.000,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 137.324,96 Kč
Termín realizace 10/2018


Počet zobrazení: 2095 | Aktualizováno: 09. 01. 2019