Rekonstrukce válečného hrobu - Příbram, Hvězdička

0 0 0

 

Název projektu Rekonstrukce válečného hrobu - Příbram, Hvězdička
Program Zachování a obnova historických hodnot
Stručný popis projektu Předmětem projektu bylo očištění, repasování a finální povrchové ošetření stávajícího pomníku. Stávající záhon byl doplněn o plochu z pískovcových dlaždic, zeleň byla zahradnicky ošetřena a zkultivována. Nově se přidaly 2 ocelové držáky na věnce a 2 vlajkové stožáry. Na ploše původních chodníků a schodišť byl položen povrch z kamenné dlažby, pro lemování chodníků byly použity pískovcové štípané kostky.
Celkové výdaje na realizaci projektu 391.502,00 Kč
  • způsobilé výdaje
391.502,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace 307.502,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 84.000,00 Kč
Termín realizace 06/2014 - 08/2014

Zprávy v tisku

Fotodokumentace

 Počet zobrazení: 4323 | Aktualizováno: 03. 02. 2015